Onze verbintenis
voor belangrijke projecten

Wij steunen liefdadigheids- en sociale projecten in onze buurt en daarbuiten. Voor ons bij proroll en NORTHCOMP° is het vanzelfsprekend om projecten te steunen die mensen in nood helpen, leed verzachten of kinderen een perspectief bieden. Zo steunen wij bijvoorbeeld sportclubs, verenigingen die het tot hun missie hebben gemaakt om kinderen en jongeren te helpen, de vereniging ter ondersteuning van de Hückeswagen-vakschool of een klooster in Polen dat nu liefdevol zorgt voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Projecten die wij steunen:

"Die Weggefährten" Hospice Groep Hückeswagen

Het project "Die Weggefährten" (De Metgezellen), de hospice-groep uit Hückeswagen, is iets heel bijzonders. Wij steunen het werk van de vrijwilligers van het hospice met een permanente donatie. De "gezellen" kunnen deze schenking dan specifiek gebruiken voor alle taken die niet door de officiële kosteneenheden worden gefinancierd. Dit omvat ook public relations-werk, dat absoluut noodzakelijk is voor het voortbestaan van de hospice-groep.

Lees het artikel hier

Radieschen e.V. Wermelskirchen

bevordert getalenteerde en geïnteresseerde jongeren in hun bijzondere ontwikkeling en ondersteunt de sociale participatie van kinderen en jongeren die hulp nodig hebben bij hun lunch.

Radijs Wermelskirchen

Herzenswünsche e.V.

Wij steunen de vereniging Herzenswünsche e.V. voortdurend.
Deze landelijke vereniging vervult de wensen van ernstig zieke kinderen en adolescenten.

www.herzenswuensche.de

Nieuw zitmechanisme dat de rug ergonomisch ondersteunt

Hückeswagen Vocational College Support Association

Sinds de oprichting van de school in 2010 steunen wij de Vrienden van het Berufskolleg.

www.berufskolleg-hueckeswagen.de

Nieuw zitmechanisme dat de rug ergonomisch ondersteunt

Christian Iceland Board Hückeswagen

Wij steunen de IJslandse Christelijke Voedselbank al vele jaren.

SOS Kinderdorpen

Wij steunen al meer dan tien jaar onafgebroken het werk van SOS Kinderdorpen.

www.sos-kinderdoerfer.de

Trombone Koor Tente

Wij zijn blij dat wij het kleine maar fijne koperorkest in het Bergisches Land kunnen steunen. De concerten kunnen op verschillende data in het jaar worden bijgewoond! Kijk maar eens:

http://www.pc-tente.de/

Motorsport Team Beckmann

Wij zijn ook betrokken bij de sport in de regio! We zijn blij dat we het Rally Team Beckmann kunnen steunen.

Facebook: Beckmann Rally Sport

Kinderdorp Hückeswagen

Het kinderdorp is een twee weken durend educatief vakantie-ervaringsprogramma voor kinderen. De kinderen zijn gedurende deze periode burgers van hun eigen dorp, zij hebben verplichtingen en privileges en creëren zo hun eigen gemeenschapsprogramma en "stadsleven".

www.juze-hueck.de/kinderdorf

Vrienden van de Stadsbibliotheek

Wij steunen veel culturele gebieden van onze stad Hückeswagen. Wij genieten vooral van het boeken- en mediaprogramma van de stadsbibliotheek.

Vrienden van de Stadsbibliotheek

Middelbare school Hückeswagen

Of help met donaties in de schoolsport!