Gepubliceerd op: 22 augustus 2022Categorieën: Nachhaltigkeit, Umwelt

Waarom wij de EcoVadis-duurzaamheidsbeoordeling vertrouwen.

Voor bedrijven zijn milieu-, sociale en ethische prestaties, ook wel duurzaamheid genoemd, een onmisbare factor voor een slimme duurzame bedrijfsvoering. De bedrijfswaarde van een onderneming wordt immers steeds meer bepaald door de toeleveringsketen.

Duurzaam inkopen biedt dus ook veel voordelen:

- Minder risico op verstoringen in de toeleveringsketen
- Imago en reputatie van de onderneming
- lagere kosten (b.v. minder energieverbruik)
- Concurrentievoordeel wanneer consumenten vragen om een groene bevoorradingsketen

Duurzaamheid is al jaren een belangrijk thema in ons bedrijf. Naast het grote fotovoltaïsche systeem op het dak van ons magazijn met 180 zonnepanelen, twee Tesla-batterijen, e-auto's in het wagenpark, led-verlichting in het hele bedrijf en nog veel meer, leveren wij ook onze bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wij vinden het ook belangrijk dat de grondstoffen waarmee wij werken, op verantwoorde en duurzame wijze worden gedolven. Wat wij nog meer doen en welke kansen milieubescherming biedt, kunt u lezen in ons artikel "Milieubescherming als kans voor ondernemingen": Naar de blog post

EcoVadis Zilver

Zilver voor proroll

In 2022 werden we opnieuw gesteund door EcoVadis en haalde weer zilver. Onze sterke punten zijn de vermindering van de CO2-uitstoot door het vervoer, de verbetering van de energie-efficiëntie door technologie en modernisering van de installaties, de belangrijke ISO 14001-certificeringdie de wereldwijd aanvaarde en toegepaste norm bepaalt voor milieubeheersystemen en maatregelen om afval te hergebruiken en te recycleren.

We zijn trots op onze medewerkers en ook hier hebben we zilver weten te behalen. Dankzij de terbeschikkingstelling van beschermingsmiddelen, de gedetailleerde risico-evaluatie van de gezondheid en veiligheid van de werknemers, het aanbod van opleidings- en bijscholingsmaatregelen en de opleiding van alle werknemers inzake gezondheids- en veiligheidsrisico's, konden wij hier overtuigen.

Natuurlijk mag ook hier het ethische aspect niet uit het oog worden verloren. Op dit punt zijn wij erin geslaagd EcoVadis te overtreffen met onze maatregelen om klanten- en cliëntgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

De 5 belangrijke factoren bij de implementatie van duurzaam inkopen zijn vaak een uitdaging:

- Verspreiding van duurzaamheidsnormen en -labels
- Intern veranderingsbeheer
- Betrokkenheid van leveranciers
- Gebrek aan middelen voor verbetering
- Complexiteit van de toeleveringsketen

Elke regio heeft ook zijn eigen regelgeving, talen, industrieën, labels en certificeringen. Dit maakt het niet gemakkelijk om onze leveranciers of klanten te beoordelen en te evalueren op het gebied van duurzaamheid.
- Het is erg moeilijk om de verschillende duurzaamheidsvoorschriften in de wereld te volgen en te kennen.

- Het is vaak vrij onduidelijk hoe de eigen prestaties kunnen worden vergeleken met die van andere bedrijven in de sector.

- Er zijn ook de vragen "Hoe kan ik de zaak verbeteren?", "Hoe kan ik de vooruitgang registreren?"

- De moeilijkheid om de duurzaamheid van de onderneming te bewijzen. Om het onze klanten en leveranciers zo gemakkelijk mogelijk te maken, maken wij gebruik van EcoVadis. Maar wat is EcoVadis eigenlijk?

Wat is EcoVadis?

2007 was EcoVadis opgericht in Parijs en is 's werelds meest vertrouwde leverancier van Duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven van alle groottes en sectoren. EcoVadis neemt de enorm moeilijke taak op zich om honderden potentiële leveranciers uit verschillende sectoren en regio's te evalueren. Omdat elke regio zijn eigen regels, talen en industrieën heeft, zijn er eigen labels en certificeringen. Klanten hebben ook hun eigen vragenlijsten en vaak krijg je geen feedback of heb je niet de mogelijkheid om jezelf te vergelijken met andere concurrenten.

EcoVadis lost precies dit probleem op door middel van een eigen webgebaseerd platform, een uniforme scorekaart, d.w.z. een evaluatieoverzicht met alle resultaten, en instrumenten die dienen om te verbeteren. De scorekaart kan bijvoorbeeld worden gedeeld met potentiële zakenpartners en zij kunnen zien wat bedrijven doen op het gebied van duurzaamheid en hoe dit zich verhoudt tot andere bedrijven. Zo beschikken inkopers over een instrument om leveranciers op 21 duurzaamheidscriteria te beoordelen.
Deze beoordeling wordt mogelijk gemaakt door 7 beheersindicatoren in 21 duurzaamheidscriteria op 4 thematische gebieden.
Bovendien eist EcoVadis altijd actuele en officiële documenten die dienen als betrouwbare elementen van het duurzaamheidsbeheersysteem van het bedrijf. Zo kunnen duurzaamheidsverslagen, beleid, procedures, certificaten en praktijkmateriaal ter beoordeling worden ingediend. Dit zorgt er altijd voor dat bedrijven bevestigen wat zij hebben geschreven.

Deze 7 EcoVadis-beginselen moeten altijd worden nageleefd:

- Evidence based
- Industrie, locatie en grootte zijn van belang
- Diversificatie van bronnen
- Technologie is een must
- Beoordeling door internationale duurzaamheidsdeskundigen
- Traceerbaarheid en transparantie
- Uitmuntendheid door voortdurende verbetering

Deze 4 thematische gebieden zijn verder onderverdeeld in 21 duurzaamheidscriteria:

Milieu

- Bedrijfsactiviteit
- Energieverbruik en broeikasgassen
- Water
- Biodiversiteit
- Plaatselijke en accidentele verontreiniging
- Grondstoffen, chemicaliën en afval

Producten

- Productgebruik
- Einde levensduur product
- Gezondheid en veiligheid van de klant
- Milieudiensten & belangenbehartiging
- Arbeid en mensenrechten

Personeelszaken

- Gezondheid en veiligheid van werknemers
- Werkomstandigheden
- Sociale dialoog
- Loopbaanbeheer & Opleiding

Mensenrechten

- Kinderarbeid, dwangarbeid en mensenhandel
- Diversiteit, discriminatie en intimidatie
- Mensenrechten van externe belanghebbenden

Ethiek

- Corruptie
- Concurrentiebeperkende praktijken
- Verantwoord informatiebeheer
- Duurzame inkoop
- Milieupraktijken van leveranciers
- Sociale praktijken van leveranciers

In een notendop:

Milieubescherming is en blijft een van onze kernpunten.