Milieubescherming begint bij de verpakking!

Met 6 ideeën voor een betere verpakking & meer consistente recycling

Wij zijn ons ervan bewust dat de productie van kunststoffen belangrijke hulpbronnen verbruikt. Bovendien duurt het tot 500 jaar voordat plastic verpakkingen volledig zijn afgebroken.

Daarom hebben wij besloten meteen af te zien van plastic verpakkingen en deze te vervangen door duurzame alternatieven. Momenteel is reeds 80 % van onze verpakkingsmaterialen afkomstig van hernieuwbare grondstoffen zoals hout in de vorm van karton en houtwol, en nog eens 18 % zijn recycleerbaar. In totaal 98 % van onze verpakkingen kan momenteel worden teruggevoerd in een grondstoffencyclus. Wij werken aan milieuvriendelijke alternatieven voor de resterende 2% van alle verpakkingen die ons bedrijf binnenkomen en verlaten.

80%

hernieuwbaar
Grondstoffen van hout
b.v. karton en papier

18%

Recycleerbare materialen
plastic
zoals folies

98%

Verpakkingen die in proroll worden geproduceerd
weer een grondstoffen cyclus
worden geleverd

Duurzame verpakkingssystemen

De meest milieuvriendelijke verpakking is de verpakking die je in de eerste plaats niet gebruikt. Daarom werken wij voortdurend aan de optimalisering van bestaande verpakkingsoplossingen. Het doel is om onze producten met zo weinig mogelijk materiaal de nodige transportbescherming te bieden. Elke gram minder verpakkingsmateriaal is winst. Daarom hebben wij ook een verpakkingsmethode ingevoerd die in harmonie is met de natuur. bespaart vele honderden kilometers rekfolie. Dit is mogelijk gemaakt door de investering in een moderne Inpaklint machine.

Herbruikbare verpakking

Waar mogelijk en voor zover onze klanten ermee instemmen, schakelen wij over op herbruikbare verpakkingen. Voor de meeste van onze grote klanten is het zelfs een verplichting om herbruikbare verpakkingssystemen te gebruiken voor de verzending. Als u ook een bijdrage wilt leveren aan een zuinige scheepvaart, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Want wij kunnen uw bedrijf zeker ook duurzaam en innovatief voorzien van wielen, zwenkwielen of meubelcomponenten met een herbruikbaar verpakkingssysteem.

Verpakkingsmaterialen
consequent scheiden

Iedereen bij proroll moet zijn steentje bijdragen aan een beter milieu. Dit begint met kleine dingen! Wij hebben alle werk- en assemblageposten uitgerust met de meest gebruikelijke containers voor het scheiden van recycleerbaar materiaal. Korte afstanden tot het scheidingsstation zijn een stimulans om het vol te houden.

Verpakking
hergebruik

Veel van het verpakkingsmateriaal dat wij zelf ontvangen, is nog absoluut in orde voor verder gebruik. Opdat de ontvanger toch weet dat hij een pakje van proroll ontvangt, hebben wij een sticker ontwikkeld die andere bedrijfslogo's bedekt.

Recycling en hergebruik

Papier- en kunststofrecycling zijn al vele jaren belangrijke hoekstenen bij proroll en zijn stevig verankerd in onze inspanningen om belangrijke grondstoffen te scheiden en te recyclen.

besparing op restafval

De kunst ligt in zelfbeheersing. Daarom hebben wij in het kader van de milieuveranderingen bij proroll onze bakken voor restafval gedurende 14 dagen teruggebracht tot minimaal 240 liter. Het bleek dat deze volumebeperking alleen in de eerste weken een uitdaging was. Het bedrijf paste zich hier snel aan aan, vooral omdat we ook de afvalscheiding voor onze werknemers sterk vereenvoudigden.