Die Auer Schutzkofferrolle

Entwickelt um zu überstehen

Die EFA-Lock-Rolle.

Die Rolle mit dem Klick.

Series 455 - Black One

"Mächtig sie ist"

Series 253 - Besser

Die Markenrolle von proroll

Serie 600 - Einsatz bitte!

Schwerlastrollen von proroll - Immer Einsatzbereit

PAK

konform

konform

RoHs

NOWE PRODUKTY W KOŁACH I ZESTAWACH KOŁOWYCH

Chętnie zajmujemy się konstrukcją i rozwojem kół i systemów rolkowych. Nieustannie poszukujemy nowych produktów, nowych rozwiązań i optymalizujemy istniejące artykuły. Zaangażowanie to znajduje się w każdym elemencie - i jest gwarancją nowoczesnych, niezawodnych produktów. Nasza obietnica wydajności oznacza niezmiennie wysoką jakość i uczciwe warunki.