En masse.... kvalitet

Kvaliteten af de færdige møbler måles på vores komponenter. Det ved vi, og derfor sætter vi pris på den tillid, som vores kunder har til vores produkter. Vi investerer regelmæssigt i optimering af produktionsudstyr og i metoder til kvalitetstest. Vi fremstiller vores artikler i overensstemmelse med alle kunstens regler og anvender en høj kvalitetsstandard.

Det er det, vi forstår ved en kvalitet, som man kan opnå meget med!

UDHOLDENHEDSKØRSEL MED DE MEST MODERNE
TESTMASKINER I PROROLL QS-CENTER

Kvalitetstest er godt... udholdenhedstest er endnu bedre!
Derfor har der nu i nogle uger været omfattende udholdenhedstests af forskellige artikler i det helt nye proroll-testcenter.

Her supplerer moderne testmaskiner nu den allerede omfattende kvalitetssikring på Hückeswagen-virksomheden. I det nye testcenter kontrollerer vi vores leverandørers testresultater, opdaterer regelmæssigt vores egne testdata og fastlægger de tekniske egenskaber af vores egne produktudviklinger og innovationer.