Betingelser for brug

Adgang til og brug af dette websted og google+-profilen: +prorollGmbHHückeswagen samt facebook-siden: facebook/prorollGermany er underlagt følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke er indforstået med dem, må du ikke bruge dette websted og google+-profilen: +prorollGmbHHückeswagen samt facebook-siden: facebook/prorollGermany. Dette websted og google+-profilen: +prorollGmbHHückeswagen samt facebook-siden: facebook/prorollGermany er udviklet af proroll GmbH, (herefter proroll) og opdateres og administreres af denne. Vi forbeholder os ret til at ændre vores hjemmeside og google+-profil: +prorollGmbHHückeswagen samt facebook-siden: facebook/prorollGermany, de generelle brugsbetingelser, vores generelle vilkår og betingelser samt vores salgs- og leveringsbetingelser efter eget skøn til enhver tid og uden varsel helt eller delvist og/eller at indstille driften af dem. Vi beder dig derfor om at gennemgå dem igen ved dit næste besøg på dette websted og på google+-profilen: +prorollGmbHHückeswagen samt på facebook-siden: facebook/prorollGermany og at tage eventuelle ændringer/tilføjelser til efterretning.

Overdragelse af brug

Alle oplysninger, dokumenter og illustrationer, der er offentliggjort på dette websted, tilhører udelukkende proroll. Tilladelse til at bruge dem gives på betingelse af, at ophavsretskendelsen anføres på alle kopier, at oplysningerne kun anvendes til personlige formål og ikke til kommerciel udnyttelse, at oplysningerne ikke ændres på nogen måde, og at alle illustrationer på webstedet kun anvendes sammen med den ledsagende tekst.

Juridisk meddelelse: Ikke-bindende/information

Indholdet på dette websted og på google+-profilerne: +prorollGmbHHückeswagen samt på facebook-siden: facebook/prorollGermany er udelukkende til information og er juridisk uforpligtende. Indholdet af hjemmesiderne og google+-profilen: +prorollGmbHHückeswagen samt facebook-siden: facebook/prorollGermany henvender sig til kvinder og mænd på lige fod. Kun af hensyn til sprogets bedre flow er der kun anvendt én form i teksten.

proroll GmbH har ingen juridisk bindende hensigter over for brugerne af sine hjemmesider og google+-profilen: +prorollGmbHHückeswagen samt facebook-siden: facebook/prorollGermany.

Hjemmesiden og google+-profilen: +prorollGmbHHückeswagen samt facebook-siden: facebook/prorollGermany er ikke en vejledning i brugen af proroll GmbH's leverancer og ydelser og heller ikke beskrivelser af produktegenskaber eller ydelsesbeskrivelser. Bindende oplysninger, råd, anbefalinger eller erklæringer kan kun gives som svar på specifikke forespørgsler.

Hjemmesiden og google+ Profils: +prorollGmbHHückeswagensowie facebook-siden: facebook/prorollGermany er beregnet til Forbundsrepublikken Tysklands område og oprettet på grundlag af det tyske retssystem. Vi påtager os intet ansvar for, at vores hjemmesider og google+-profilerne: +prorollGmbHHückeswagen og facebook-siden: facebook/prorollGermany for brugere fra andre lande er egnede, anvendelige eller lovligt tilladte dér.

Hyperlinks/andre henvisninger til tredjeparts websteder

Proroll GmbH's websteder og google+-profilen: +prorollGmbHHückeswagensowie der facebook-Seite: facebook/prorollGermany indeholder hyperlinks og andre henvisninger til websteder, der drives af tredjeparter. Proroll GmbH har ingen indflydelse på indholdet af de hjemmesider, der henvises til, og har ingen indflydelse på, at indholdet eller hele tilbuddet fra den pågældende tredjepart er opdateret og fortsat leveres.
Proroll GmbH er ikke bekendt med indholdet i detaljer. Derfor tager Proroll GmbH afstand fra dette indhold og gør sig ikke indholdet til sit eget.

Proroll GmbH er ikke ansvarlig for de websteder, der henvises til, og google+-profilen: +prorollGmbHHückeswagensowie facebook-siden: facebook/prorollGermany og deres indhold.

Links/andre referencer

Links/andre henvisninger til sider fra Proroll GmbH
Hyperlinks og andre henvisninger til Proroll GmbH's sider er kun tilladt efter forudgående skriftligt samtykke fra Proroll GmbH.

Begrænsning af ansvar

Proroll GmbH er ansvarlig for forsæt, grov uagtsomhed, i henhold til produktansvarsloven og for garantier, som Proroll GmbH udtrykkeligt har ydet. Proroll GmbH er kun ansvarlig for lettere uagtsomhed i tilfælde af overtrædelse af en væsentlig forpligtelse, idet disse erstatningskrav i alt er begrænset til den forudsigelige skade. Ethvert yderligere ansvar er udelukket. Ansvar for indirekte skader kan ikke pålægges. Uanset ovenstående ansvarsbegrænsning er Proroll GmbH ansvarlig for skader som følge af skader på liv, legeme og helbred i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

Copyright

Indholdet, strukturen og designet af Proroll GmbH's hjemmesider og google+-profilen: +prorollGmbHHückeswagensowie der facebook-Seite: facebook/prorollGermany er beskyttet af ophavsretten. Reproduktion, ændring, præsentation, distribution, overførsel, offentliggørelse, salg, licensering, redigering, overdragelse eller brug af oplysninger eller data til ethvert formål, især brug af tekster, dele af tekster eller billeder (hvoraf nogle indeholder rettigheder fra tredjemand), kræver forudgående skriftligt samtykke fra Proroll GmbH.

Personoplysninger i ansøgninger eller anmodninger

Proroll GmbH indsamler kun personlige data, hvis du frivilligt giver os dem, f.eks. i forbindelse med en forespørgsel eller i form af en ansøgning eller lignende. Med denne frivillige overførsel giver du Proroll GmbH dit samtykke til at behandle dine personoplysninger til det angivne formål. De personlige data, der indsamles inden for rammerne af Proroll GmbH's hjemmesider og google+-profil: +prorollGmbHHückeswagensowie der facebook-Seite: facebook/prorollGermany, vil uden dit yderligere samtykke kun blive brugt til behandling og håndtering af dine forespørgsler eller lignende. Dine data vil blive behandlet i Forbundsrepublikken Tyskland. Proroll GmbH er berettiget til at videregive dine personlige data til tilknyttede virksomheder (se nedenfor), hvis dette er nødvendigt for at behandle forespørgslen eller ansøgningen. Ellers videregives der ingen oplysninger til andre tredjeparter. Oplysningerne vil blive beskyttet i passende omfang mod tredjeparters indsigt og slettes efter afslutningen af processen. Ansøgningsdata gemmes med henblik på videre behandling, uanset hvordan de når frem til Proroll GmbH. Ansøgerne informeres udtrykkeligt om dette i bekræftelsen på modtagelsen af deres ansøgning. Hvis du ikke ønsker, at dine ansøgningsdata skal gemmes, skal du give os skriftlig besked herom. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine oplysninger med virkning for fremtiden. Vi giver dig naturligvis til enhver tid oplysninger om dine personlige data, som vi har gemt hos os.

Status: 03 juli 2018