Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Dette websted (i det følgende benævnt "Websted") udbydes af proroll GmbH (i det følgende benævnt "proroll"). "os" eller "vi"). Du kan finde flere oplysninger om udbyderen af webstedet i vores Tryk.

Håndtering af personoplysninger

I det følgende vil vi gerne informere dig om vores håndtering af personoplysninger, når du bruger dette websted. Medmindre andet er beskrevet i de følgende afsnit, følger retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger af nødvendigheden af at behandle dem for at kunne levere de funktioner, som du har anmodet om på dette websted (artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle forordning om databeskyttelse).

1. at ringe til webstedet

Når du besøger vores websted, overfører din browser af tekniske årsager visse data til vores webserver for at kunne give dig de oplysninger, du har besøgt. For at du kan besøge hjemmesiden indsamles følgende data, som lagres kortvarigt og anvendes:

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for anmodningen
 • Forskel i tidszone i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indholdet af anmodningen (konkret side)
 • Operativsystem og dets adgangsstatus / HTTP-statuskode
 • Mængden af overførte data
 • Websted, hvorfra anmodningen kommer
 • Browser, sprog og version af browsersoftwaren

For at beskytte vores legitime interesser gemmer vi desuden disse data i en begrænset periode for at kunne iværksætte en afledning af personoplysninger i tilfælde af uautoriseret adgang eller forsøg på adgang til vores servere (artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning om databeskyttelse).

2. brug af cookies

Hvad cookies er

På dette websted bruger vi såkaldte "cookies".
Cookies er små tekstfiler, der gemmes i hukommelsen på din terminal via din browser. Opbevaring af cookies
visse oplysninger (f.eks. dit foretrukne sprog eller sideindstillinger), som indsamles af din browser på
kan sendes tilbage til os, når du besøger hjemmesiden igen (afhængigt af cookiens levetid).

Hvilke cookies vi bruger

Vi skelner mellem to kategorier af cookies:
(1) funktionsrelaterede cookies, uden hvilke funktionaliteten af vores hjemmeside ville være begrænset og
(2) valgfrie cookies med henblik på analyse og markedsføring af webstedet.

I den følgende tabel beskriver vi i detaljer de valgfrie cookies, der anvendes på dette websted:

Valgfrie cookies

Formål og indhold Validitet Fra
Webanalyser med Google Analytics:
Disse cookies tildeler et tilfældigt genereret ID til din enhed, som vi bruger til at genkende din enhed ved dit næste besøg. Nærmere oplysninger om webstedsanalyser findes nedenfor i det relevante kapitel.
6 måneder [ga-optout text="Off"]

med dit samtykke

Vi bruger kun valgfrie cookies med dit forudgående samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i den generelle forordning om databeskyttelse). Hvis du besøger vores websted for første gang, vises et banner på vores websted, hvor vi beder om dit samtykke til brugen af valgfrie cookies. Hvis du giver dit samtykke til dette, gemmer vi en cookie på din computer, og banneret vil ikke blive vist igen, så længe cookien er i brug. Herefter, eller hvis du aktivt sletter denne cookie på forhånd, vises banneret igen næste gang du besøger vores websted for at indhente dit samtykke igen.

Sådan forhindrer du brugen af cookies

Du kan naturligvis også bruge vores websted helt uden cookies. Du kan til enhver tid konfigurere brugen af cookies i indstillingerne i din browser eller deaktivere dem helt. Dette kan dog føre til begrænsninger i funktionerne eller brugervenligheden af vores tilbud. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af valgfrie cookies ved at bruge den tilsvarende indsigelsesmulighed i tabellen.

3. hjemmesideanalyse Google Analytics

På dette websted bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google analyserer din brug af dette websted på vores vegne. Til dette formål bruger vi cookies, som er beskrevet i cookietabellen ovenfor. De oplysninger, som Google indsamler om din brug af dette websted (f.eks. den henvisende URL, de sider, du har besøgt på vores websted, den webbrowser, du bruger, dit sprog, det operativsystem, du bruger, eller din skærmopløsning), overføres til en Google-server i USA, gemmes der, analyseres og resultatet stilles til rådighed for os i anonymiseret form.

Dine brugsdata er ikke knyttet til din fulde IP-adresse. Vi har aktiveret den IP-anonymiseringsfunktion, som Google tilbyder på dette websted, så den sidste oktet (type IPv4) eller de sidste 80 bit (type IPv6) af din IP-adresse slettes.

Google er også i den EU-US Privacy Shield certificeret, således at der er etableret et passende databeskyttelsesniveau for data hos Google i USA.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til webanalysen, enten ved at bruge tilgængelig browser-plugin fra Google downloade og installere eller fjerne dit samtykke i tabellen ovenfor, i hvilket tilfælde en opt-out-cookie sættes. Begge muligheder forhindrer kun webanalyse, så længe du bruger en browser, som du har installeret plugin'et i, eller så længe du ikke sletter opt-out-cookien.

Du kan finde flere oplysninger om Google Analytics i Vilkår for brug af Google Analytics, i den Sikkerheds- og privatlivspolitikker for Google Analytics og i den Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

4. brug af kontaktformularer

Du kan kontakte os direkte via de kontaktformularer, der findes på webstedet. Du har mulighed for at give os især følgende oplysninger:

 • For- og efternavn, titel
 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail-adresse, telefonnummer)
 • Besked

Vi indsamler, behandler og bruger de oplysninger, du giver os via kontaktformularer, udelukkende til at behandle din specifikke anmodning.

5. brug af nyhedsbrevet

På hjemmesiden har du mulighed for at tilmelde dig et nyhedsbrev. For at kunne sende dig et nyhedsbrev indsamler og bruger vi den e-mailadresse, du har oplyst ved registreringen, på grundlag af dit forudgående samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), i den generelle forordning om databeskyttelse).For at tilpasse nyhedsbrevet til dig har du også mulighed for frivilligt at give os følgende yderligere oplysninger ved registreringen:

 • For- og efternavn
 • Titel
 • Virksomhed
 • By, land
 • Sprog
 • Emner: Komponenter / Stoledele / Hjul - Hjul

Vi bruger den såkaldte dobbelt opt-in-procedure til at tilmelde dig nyhedsbrevet. Når du har registreret dig på webstedet, sender vi dig en besked til den e-mailadresse, du har opgivet, hvori vi beder dig bekræfte din registrering. Hvis du ikke bekræfter din registrering, slettes din registrering automatisk. Vi logger din registrering og bekræftelse for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger. Vi gemmer de IP-adresser, der anvendes til din registrering, tidspunktet for din registrering og bekræftelse og vores registreringsmeddelelser samt teksten til din registrering og bekræftelse.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet med virkning for fremtiden. Du kan erklære din tilbagekaldelse ved at bekræfte det link, der er angivet til dette formål i hvert nyhedsbrev, eller ved at henvende dig til den kontaktperson, der er nævnt nedenfor.

6 Eksterne tjenester og indhold på vores websted

Vi integrerer eksterne tjenester eller indhold på vores websted. Når du bruger en sådan tjeneste, eller når tredjepartsindhold vises for dig, udveksles der af tekniske årsager kommunikationsdata mellem dig og den pågældende udbyder. Desuden kan udbyderen af de respektive tjenester eller det respektive indhold behandle dine data til yderligere egne formål. Vi har efter vores bedste overbevisning konfigureret tjenester eller indhold fra udbydere, som er kendt for at behandle data til deres egne formål på en sådan måde, at der enten ikke finder kommunikation sted til andre formål end visning af indholdet eller tjenesterne på vores websted, eller at der kun finder kommunikation sted, når du aktivt beslutter dig for at bruge tjenesten. Da vi imidlertid ikke har nogen kontrol over de data, der indsamles af tredjeparter, og den måde, hvorpå de behandler dem, kan vi ikke give bindende oplysninger om formålet med og omfanget af behandlingen af dine data. For yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af indsamlingen og behandlingen af dine data henvises til databeskyttelsesmeddelelserne fra de respektive udbydere, der er ansvarlige for databeskyttelse af de tjenester eller det indhold, som vi har integreret:

7. overførsel af data til behandling på vores vegne

Til behandling af dine data bruger vi delvist specialiserede tjenesteudbydere. Vores tjenesteudbydere er nøje udvalgt og overvåges regelmæssigt af os. De behandler kun personoplysninger på vores vegne og strengt i overensstemmelse med vores instruktioner på grundlag af tilsvarende kontrakter om bestilt behandling.

Behandling af data uden for EU/EØS

Nogle af dine data vil også blive opbevaret i lande uden for Den Europæiske Union ("EU") eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), hvor der generelt kan være et lavere databeskyttelsesniveau end i Europa. I disse tilfælde sikrer vi, at der er garanteret et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau for dine data, f.eks. via kontraktlige aftaler med vores kontraktpartnere (kopi kan fås ved anmodning), eller vi beder om dit udtrykkelige samtykke.

8. oplysninger om dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning:

 • Ret til oplysninger om dine personlige oplysninger, som vi opbevarer hos os;
 • Ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling, der tjener vores legitime interesse, en offentlig interesse eller profilering, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er til brug for fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav;
 • Ret til dataportabilitet;
 • Ret til at klage til en tilsynsmyndighed;
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personlige oplysninger med virkning for fremtiden. Du kan finde flere oplysninger om dette i de respektive afsnit ovenfor, hvor databehandling baseret på dit samtykke er beskrevet.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du rette henvendelse til den kontaktperson, der er angivet nedenfor.

9. kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, bedes du bruge vores e-mail: info@proroll.de eller kontakte vores ansvarlige for beskyttelse af personlige oplysninger på følgende adresse:

Databeskyttelsesansvarlig
proroll GmbH
Heinrich-Schicht-Strasse 9
42499 Hückeswagen

10. tilpasning af privatlivspolitikken

Vi kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Opdateringer af denne fortrolighedspolitik vil blive offentliggjort på vores websted. Ændringerne gælder fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres på vores websted. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt besøger denne side for at få oplysninger om eventuelle opdateringer.

11. brug af SalesViewer®-teknologi:

På dette websted indsamles og opbevares data til markedsførings-, markedsundersøgelses- og optimeringsformål ved hjælp af SalesViewer®-teknologien fra SalesViewer® GmbH på grundlag af webstedets operatørs legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO).

Til dette formål anvendes en javascript-baseret kode til at indsamle virksomhedsrelaterede data og den tilsvarende brug. De data, der indsamles med denne teknologi, krypteres ved hjælp af en ikke-reversible envejsfunktion (såkaldt hashing). Oplysningerne er straks pseudonymiserede og bruges ikke til at identificere den besøgende på dette websted personligt.

De data, der er gemt som en del af Salesviewer, slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til det tilsigtede formål, og sletningen ikke er i strid med eventuelle lovbestemte opbevaringsforpligtelser.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og lagring af data med virkning for fremtiden ved at klikke på dette link https://www.salesviewer.com/opt-out for at forhindre SalesViewer® i at indsamle oplysninger på dette websted i fremtiden. Dette vil placere en opt-out-cookie for dette websted på din enhed. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen.

Status: 02.03.2020