Wiele... jakość

Miarą jakości gotowych mebli są nasze komponenty. Wiemy o tym i dlatego cenimy sobie zaufanie, jakim nasi klienci obdarzają nasze produkty. Regularnie inwestujemy w optymalizację urządzeń produkcyjnych oraz w metody kontroli jakości. Nasze artykuły konstruujemy zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki i stosujemy wysokie standardy jakości.

To właśnie rozumiemy pod pojęciem jakości, z którą można wiele osiągnąć!

BIEG WYTRZYMAŁOŚCIOWY Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYMI
MASZYNY TESTOWE W PROROLL QS-CENTER

Testy jakościowe są dobre... testy wytrzymałościowe są jeszcze lepsze!
Dlatego też od kilku tygodni w nowym centrum testowym proroll prowadzone są intensywne testy wytrzymałościowe różnych artykułów.

Nowoczesne maszyny kontrolne uzupełniają już i tak rozbudowany system zapewnienia jakości w zakładzie w Hückeswagen. W nowym centrum testowym weryfikujemy wyniki testów naszych dostawców, regularnie aktualizujemy nasze własne dane testowe i określamy właściwości techniczne naszych własnych opracowań i innowacji produktowych.