Privacybeleid

Deze website (hierna "Website") wordt aangeboden door proroll GmbH (hierna te noemen "proroll"). "ons" of "wij"). Meer informatie over de aanbieder van de website vindt u in onze Afdruk.

Behandeling van persoonsgegevens

Hierna informeren wij u over onze omgang met persoonsgegevens bij het gebruik van deze website. Tenzij anders beschreven in de volgende paragrafen, vloeit de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voort uit de noodzaak van verwerking voor de verstrekking van de door u gevraagde functionaliteiten op deze website (Art. 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. de website oproepen

Wanneer u onze website oproept, zendt uw browser om technische redenen bepaalde gegevens naar onze webserver om u de door u opgevraagde informatie te kunnen verstrekken. Om u in staat te stellen de website te bezoeken, worden de volgende gegevens verzameld, voor korte tijd opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Besturingssysteem en zijn toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser, taal en versie van de browsersoftware

Om onze legitieme belangen te beschermen, slaan wij deze gegevens bovendien gedurende een beperkte periode op om een afleiding naar persoonsgegevens te initiëren in geval van ongeoorloofde toegang of poging tot toegang tot onze servers (artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene verordening gegevensbescherming).

2. gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Op deze website maken wij gebruik van zogenaamde "cookies".
Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser in het geheugen van uw eindapparaat worden opgeslagen. Cookies bewaren
bepaalde informatie (b.v. uw voorkeurstaal of pagina-instellingen), die door uw browser wordt verzameld op
kan naar ons worden teruggestuurd wanneer u de website opnieuw bezoekt (afhankelijk van de levensduur van de cookie).

Welke cookies we gebruiken

Wij maken een onderscheid tussen twee categorieën van cookies:
(1) functiegerelateerde cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn en
(2) optionele cookies ten behoeve van website-analyse en marketing.

In de volgende tabel beschrijven wij in detail de optionele cookies die op deze website worden gebruikt:

Optionele cookies

Doel en inhoud Geldigheid Van
Web analytics met Google Analytics:
Deze cookies wijzen een willekeurig gegenereerde ID aan uw apparaat toe, die wij gebruiken om uw apparaat bij uw volgende bezoek te herkennen. Details over website-analyses vindt u hieronder in het desbetreffende hoofdstuk.
6 maanden [ga-optout text="Off"]

met uw toestemming

Wij gebruiken optionele cookies alleen met uw voorafgaande toestemming (Art. 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als u onze website voor de eerste keer bezoekt, verschijnt er een banner op onze website waarin wij u om toestemming vragen voor het gebruik van optionele cookies. Als u hiermee instemt, slaan wij een cookie op uw computer op en zal de banner gedurende de levensduur van de cookie niet meer worden weergegeven. Daarna, of als u deze cookie op voorhand actief verwijdert, zal de banner bij uw volgende bezoek aan onze website opnieuw worden weergegeven om uw toestemming opnieuw te vragen.

Hoe kan ik het gebruik van cookies voorkomen?

Natuurlijk kunt u onze website ook volledig zonder cookies gebruiken. U kunt het gebruik van cookies op elk moment in de instellingen van uw browser configureren of ze volledig deactiveren. Dit kan echter leiden tot beperkingen in de functies of de gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van optionele cookies door gebruik te maken van de corresponderende bezwaarmogelijkheid in de tabel.

3. website-analyse Google Analytics

Op deze website maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Google analyseert namens ons uw gebruik van deze website. Voor dit doel gebruiken wij cookies, die in de cookietabel hierboven worden beschreven. De door Google verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (bijv. de verwijzende URL, de bezochte pagina's op onze site, de webbrowser die u gebruikt, uw taalvoorkeur, het besturingssysteem dat u gebruikt of uw schermresolutie) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS, daar opgeslagen, geanalyseerd en het resultaat in geanonimiseerde vorm aan ons beschikbaar gesteld.

Uw gebruiksgegevens zijn niet gekoppeld aan uw volledige IP-adres. Wij hebben op deze website de door Google aangeboden IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd, zodat het laatste octet (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres worden gewist.

Google is ook in de Privacyschild EU-VS gecertificeerd, zodat een passend niveau van gegevensbescherming wordt vastgesteld voor gegevens bij Google in de VS.

U kunt uw gegeven toestemming voor de webanalyse te allen tijde tegenspreken, hetzij door gebruik te maken van de beschikbare browser plugin van Google download en installeer of verwijder uw toestemming in de bovenstaande tabel, in welk geval een opt-out cookie wordt geplaatst. Beide opties voorkomen webanalyse alleen zolang u een browser gebruikt waarop u de plugin hebt geïnstalleerd of zolang u de opt-out-cookie niet verwijdert.

Meer informatie over Google Analytics vindt u in de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden, in de Google Analytics veiligheids- en privacybeleid en in de Google Privacybeleid.

4. gebruik van contactformulieren

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren op de website. U hebt de mogelijkheid om ons met name de volgende informatie te verstrekken:

 • Voor- en achternaam, titel
 • Contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer)
 • Bericht

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de informatie die u via contactformulieren verstrekt uitsluitend voor de verwerking van uw specifieke verzoek.

5. gebruik van de nieuwsbrief

Op de website heeft u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een nieuwsbrief. Om u een nieuwsbrief te sturen, verzamelen en gebruiken wij het e-mailadres dat u bij uw registratie hebt opgegeven, op basis van uw voorafgaande toestemming (art. 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming).Om de nieuwsbrief te personaliseren, hebt u ook de mogelijkheid om ons bij uw registratie vrijwillig de volgende aanvullende informatie te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • Titel
 • Bedrijf
 • Stad, Land
 • Taal
 • Onderwerpen: Onderdelen / Stoelonderdelen / Wielen - Wielen

Wij maken gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Na registratie op de website sturen wij u een bericht naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen uw registratie te bevestigen. Indien u uw inschrijving niet bevestigt, wordt uw inschrijving automatisch verwijderd. Wij registreren uw registratie en bevestiging om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij slaan de IP-adressen op die voor uw registratie zijn gebruikt, de tijdstippen van uw registratie en bevestiging en onze registratiemeldingen, alsmede de tekst van uw registratie en bevestiging.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt uw herroeping kenbaar maken door de daartoe bestemde link in elke nieuwsbrief te bevestigen of aan de hieronder vermelde contactpersoon.

6 Externe diensten en inhoud op onze website

Wij integreren externe diensten of inhoud op onze website. Wanneer u gebruik maakt van een dergelijke dienst of wanneer inhoud van derden aan u wordt getoond, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder. Bovendien kan de aanbieder van de desbetreffende diensten of inhoud uw gegevens voor andere, eigen doeleinden verwerken. Wij hebben, naar eer en geweten, diensten of inhoud geconfigureerd van aanbieders waarvan bekend is dat zij gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken, en wel op zodanige wijze dat ofwel communicatie voor andere doeleinden dan het weergeven van de inhoud of diensten op onze website niet plaatsvindt, ofwel communicatie alleen plaatsvindt wanneer u actief besluit van de dienst gebruik te maken. Aangezien wij echter geen controle hebben over de door derden verzamelde gegevens en de wijze waarop deze door hen worden verwerkt, kunnen wij geen bindende informatie verstrekken over het doel en de omvang van de verwerking van uw gegevens. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van uw gegevens, verwijzen wij u naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders die verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming van de door ons geïntegreerde diensten of inhoud:

7. overdracht van gegevens voor verwerking in onze naam

Voor de verwerking van uw gegevens maken wij gedeeltelijk gebruik van gespecialiseerde dienstverleners. Onze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig door ons gecontroleerd. Zij verwerken persoonsgegevens uitsluitend namens ons en strikt volgens onze instructies op basis van overeenkomstige contracten voor in opdracht gegeven verwerking.

Verwerking van gegevens buiten de EU/EER

Sommige van uw gegevens zullen ook worden opgeslagen in landen buiten de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER"), waar over het algemeen een lager niveau van gegevensbescherming kan gelden dan in Europa. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat een toereikend niveau van gegevensbescherming voor uw gegevens wordt gewaarborgd, bijv. via contractuele overeenkomsten met onze contractuele partners (kopie op aanvraag), of vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming.

8. informatie over uw rechten

De volgende rechten staan u ter beschikking krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking die ons gerechtvaardigd belang, een algemeen belang of profilering dient, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • U kunt uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie hierover vindt u in de respectieve rubrieken hierboven, waar de gegevensverwerking op basis van uw toestemming wordt beschreven.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw verzoek richten aan de hieronder vermelde contactpersoon.

9. contact

Voor uw privacykwesties kunt u gebruik maken van ons e-mailadres: info@proroll.de of contact opnemen met onze privacyfunctionaris op het volgende adres:

Functionaris voor gegevensbescherming
proroll GmbH
Heinrich-Schicht-Strasse 9
42499 Hückeswagen

10. aanpassing van het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Bijwerkingen van dit privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst. Wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat zij op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

11. gebruik van SalesViewer®-technologie:

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).

Daartoe wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik te verzamelen. De met deze technologie verzamelde gegevens worden gecodeerd via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (het zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

De in het kader van Salesviewer opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door op deze link te klikken https://www.salesviewer.com/opt-out om het verzamelen door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Dit zal een opt-out cookie voor deze website op uw apparaat plaatsen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Status: 02.03.2020