Hoe de actualiteit
beïnvloedt de toeleveringsketens.

Hier vindt u alle informatie over de huidige bevoorradingssituatie van aluminium, hout, staal en vracht.

Algemeen
Informatie

De materiaaltoeslag (MTZ) omvat geen toeslagen en komt overeen met de zuivere meerkosten voor de zetelplaten die het gevolg zijn van de aanbestedingssituatie. Wegens het enorme ordervolume met verlengde levertijden behouden wij ons het recht voor de MTZ van geval tot geval aan de omstandigheden aan te passen.

Vanwege de lange levertijd voor staal kan dit niet op een andere manier worden weergegeven, aangezien het duurdere materiaal direct in productie gaat en voor u wordt verwerkt tot het eindproduct.

Helaas zijn ook wij gedwongen tegen steeds hogere inkoopprijzen en extremere inkoopvoorwaarden in te kopen om de bevoorradingsketens niet in gevaar te brengen. Daarom moeten wij een inflatietoeslag heffen. Een prognose voor de verdere prijsontwikkeling is op dit moment niet mogelijk.

Wij hopen op een spoedige verlichting van de situatie.

Uw team van proroll & NORTHCOMP

10.08.2022

NOOIT EINDIGENDE VERKEERSOPSTOPPINGEN

Hoewel de situatie in de containervaart in juli niet verder verslechterd is, is er nauwelijks verbetering in zicht. Er is echter nauwelijks enige verbetering in zicht. Dit betekent dat de situatie in het goederen- en warenverkeer gespannen blijft.

De congestiesituatie in de mondiale containervaart is in juli noch verbeterd, noch verslechterd. Dit blijkt uit de evaluatie van de huidige gegevens over de positie van schepen door het Instituut voor de Wereldeconomie van Kiel (IfW). Dit betekent dat 11,5 % van de wereldwijd verscheepte goederen zich momenteel in stationaire containervervoerders bevindt. Sinds eind 2020, en dus al 20 maanden, ligt het aandeel nu boven het hoogste niveau van de pre-Corona jaren 2018 en 2019.

Terzelfder tijd blijft de congestie in de Noordzee ongewoon lang. Begin augustus was daar nog meer dan 2% van de mondiale vrachtcapaciteit vastgezet. Volgens het IfW liggen sinds 4 augustus meer dan 20 containerschepen vast in de Duitse Bocht, wachtend op inklaring in Hamburg of Bremerhaven. Het vrachtvolume in de Rode Zee, de belangrijkste handelsroute tussen de EU en Azië, blijft ver onder het verwachte normale niveau. Volgens het IfW is de kloof grotendeels te wijten aan een gebrek aan vrachtvervoer van Europa naar Azië. Ook de congestie in de Duitse Noordzeehavens draagt daartoe bij, omdat containerschepen daardoor niet meer op tijd kunnen vertrekken. Daarentegen zijn er tekenen van opluchting in de haven van Shanghai na de vergrendeling.

In Oekraïne worden ten minste alle drie in de internationale graanovereenkomst genoemde havens in de grote stad Odessa en omgeving nu weer gebruikt voor de uitvoer van landbouwprodukten. Voor belangrijke Russische havens, zo blijkt uit de IfW gegevens: In de haven van Sint-Petersburg, waar goederen uit Europa aankomen, is sprake van een aanhoudende daling van de volumes. De havens van Vladivostok en Novorossiysk, die een centrale rol spelen in de Aziatische handel, herstellen zich daarentegen enigszins.

Een algoritme van het IfW evalueert de scheepsbewegingen en vertaalt deze in handelsgegevens. De handelsindicator van Kiel geeft een raming van de in- en uitvoer van 75 landen en regio's. Uit de laatste bijwerking van de gegevens blijkt dat de wereldhandel in goederen in juli waarschijnlijk is afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand, d.w.z. althans gecorrigeerd voor prijsstijgingen en seizoensinvloeden. De indicatorwaarden zijn ook negatief voor de belangrijkste economieën. "Ze liggen nog steeds binnen de normale fluctuatiemarge en kunnen worden geïnterpreteerd als een tegenbeweging naar beneden na de deels hoge stijgingen in juni", aldus IfW-econoom Vincent Stamer over de cijfers. "Een crash van de handel is niet op handen, maar een trendombuiging naar boven en een normalisering van de aanbodprocessen zullen waarschijnlijk niet snel gebeuren," voegt het hoofd van de Kiel Trade Indicator toe,

Bron: Krantenartikel over de toestand van wereldwijde bevoorradingsketens - 10.08.2022

nooit eindigende file
never-ending-jam-02

10.08.2022

Voortdurend uit het lood - Wanneer zullen de wereldwijde bevoorradingsketens zich herstellen?

Wanneer zullen de wereldwijde bevoorradingsketens zich herstellen? Hoewel er tekenen van verbetering zijn, zijn er ook nieuwe risico's. Dus de beproeving gaat voorlopig door.

Knelpunten in de bevoorrading blijven een stevige greep houden op de Duitse fabrikanten. Bijna driekwart van de bedrijven meldde in de economische enquêtes van het Ifo-instituut in juli een tekort aan materialen. En volgens de economische onderzoekers is er voor de komende maanden geen verbetering.
Volgens het IfW zit meer dan 2% van de mondiale vrachtcapaciteit alleen al op de Noordzee nog steeds vast door congestie van de containerschepen. Een groot deel daarvan ligt in de Duitse Bocht. Vooral de elektro-industrie lijdt onder de bevoorradingsproblemen. Christian Reinwald, verantwoordelijk voor het productmanagement bij Reichelt-Elektronik, zegt dat "omdat belangrijke in China geproduceerde componenten ontbreken". Verstoorde bevoorradingsketens blijven wegen op het bedrijf.

Leveringsvertragingen maken het voor supply chain managers moeilijk om pick-ups te coördineren. Dit wordt nog verergerd door een gebrek aan intermodale capaciteit. Als er dit jaar in China opnieuw lockdowns zijn, zal de stiptheid van het zeevervoer er niet op vooruit gaan.

Kamala Raman zegt: "De bevoorradingsketens zijn zonder twijfel in beweging". Maar bij de transformatie gingen niet alle bedrijven op dezelfde manier te werk. Het zou uw netwerken op verschillende manieren hebben veranderd, hetzij door uitbreidingen, consolidaties of gewoon door wijzigingen in de buffers. In een enquête gaven 400 executives echter aan dat grootschalige nearshoring niet zal gebeuren. De bedrijven onderzoeken echter of er een China-plus-één-aanpak mogelijk is. Hier zou het in China gevestigde netwerk grotendeels blijven bestaan, maar er zouden nieuwe locaties op andere markten kunnen komen.

Het stressniveau blijft voorlopig echter hoog. Onlangs is de Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) beschikbaar gekomen als maatstaf voor de druk op de toeleveringsketen. Het laat zien hoe gespannen >0 of ontspannen <0 de situatie is.
Lees het hele artikel, klik op de foto.

Bron: Krantenartikel van Claudius Semmann over de toestand van wereldwijde bevoorradingsketens - 10.08.2022

Voortdurend uit de pas

07.04.2022

Shanghai lockdown verlengd tot nader order

De afsluiting van het stedelijk gebied van Shanghai is nog niet opgeheven.

De Shanghai districten Pudong en Puxi blijven tot nader order gesloten:

-De meeste fabrieken in Shanghai en omstreken blijven gesloten
-Beperkingen op het vervoer over land: -Shanghai vrachtwagens mogen alleen rijden met speciale toestemming
-Slechts 30 % van alle vrachtwagens hebben deze speciale vergunning gekregen
-Chauffeurs mogen hun taxi niet verlaten bij leveringen binnen en buiten Shanghai.

De containerterminals en de luchthaven van Shanghai zijn operationeel, maar er kunnen slechts beperkte hoeveelheden FCL-, LCL- en luchtvracht worden vervoerd als gevolg van de strikte beperkingen op het vervoer over land. De containerwerven en luchtvrachthallen hebben hun capaciteitsgrenzen bereikt.

Door deze beperkingen kunnen hogere vrachtkosten, eventuele havenopslagkosten, demurrage en detentiekosten van toepassing zijn. Wij maken waar mogelijk gebruik van alternatieve zee- en luchthavens om uw goederen met minimale vertragingen af te handelen.

Wij verzoeken u vriendelijk uw boekingen zo vroeg mogelijk te plaatsen, aangezien wij een toename van het aantal zendingen verwachten nadat de blokkering is opgeheven.

Bron: Uittreksel uit een LOGWIN klanteninformatie - 07.04.2022

15.03.2022

Strengere maatregelen in de Chinese metropolen Shanghai en Qingdao

Het aantal COVID-19-gevallen in de regio's Sjanghai en Qingdao is de afgelopen dagen blijven stijgen.

Inwoners van de twee steden werd verzocht de regio tot nader order niet te verlaten. Bovendien werden de lokale controlemaatregelen verscherpt:

-Vrachtwagenchauffeurs moeten een negatieve COVID-19-test kunnen voorleggen die niet ouder is dan 48 uur.
-De strengere controlemaatregelen leiden tot vertragingen in de pre- en postproductiestadia
-Aangrenzende regio's accepteren geen chauffeurs uit de risicogebieden Shanghai en Qingdao

De afhandeling op de luchthavens en in de zeehavens van Sjanghai en Qingdaol wordt momenteel voortgezet.

De plaatselijke COVID-19 maatregelen en beperkingen leiden echter tot een beperkte beschikbaarheid van rijdend personeel en tot kortstondige verschuivingen bij de inzameling en levering.

Houdt u rekening met mogelijke vertragingen in het lokale vervoer van en naar deze regio's in de komende weken.

Bron: Uittreksel uit een LOGWIN klanteninformatie - 15.03.2022

15.03.2022

Lokale Chinese autoriteiten gelasten lockdown voor Shenzhen / Yantian

De laatste dagen is het aantal COVID-19-gevallen in de grootstedelijke regio Shenzhen snel gestegen.

Om deze ontwikkeling tegen te gaan, heeft de lokale overheid een lockdown afgekondigd van 14.03. -20.03.2022. Alle bedrijven zijn
verplicht bent uw werkzaamheden over te brengen naar het kantoor van herkomst of uw werkzaamheden te staken gedurende bovengenoemde periode. De gevolgen zijn:

-De productie in Shenzhen zal worden stilgelegd
-Aanvullende beperkingen en controlemaatregelen in de regio Dongguan
-De LCL-activiteiten in de Shenzhen & Yantian magazijnen zijn stopgezet.

De afhandeling in de zeeterminals van Shenzhen (Chiwan, Shekou, Yantian en Da Chan Bay) ondervindt momenteel geen gevolgen van de maatregelen.

Informeer bij uw leveranciers in de regio of er sprake is van uitstel van lopende zendingen in verband met de productie.

Gelieve uw zendingen zo vroeg mogelijk te boeken, aangezien we na de lockdown een groter boekingsvolume verwachten.

Bron: Uittreksel uit een LOGWIN klanteninformatie - 15.03.2022

14.03.2022

Explosieve energieprijzen en tekorten aan pallets

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne doen zich steeds sterker gevoelen op alle gebieden van ons dagelijks leven, ook op logistiek gebied. Naast de reeds merkbare gevolgen op het gebied van het chauffeurstekort, spelen de dieselprijs en de stijgende prijs van pallets uiteraard een belangrijke rol.

Alleen al in één week zijn de dieselprijzen gemiddeld met meer dan % 30 gestegen. De onmiddellijke gevolgen worden gevoeld door iedereen die privé tankt. Vooral vrachtwagenbedrijven, waarvan de voertuigen afhankelijk van de grootte en de lading tussen 20 en 35 liter per honderd kilometer verbruiken, worstelen ad hoc met kostenstijgingen van meer dan 15,00 euro per honderd kilometer, of berekend op een voorbeeldkilometrage van 600 km, met meer dan 90,00 euro per dag en voertuig, dimensies die nog nooit eerder zijn vertoond.

Afgezien van het feitelijke bedrag, is het vooral de dynamiek die de transportondernemingen en de vervoersbedrijven voor extreme uitdagingen stelt. Gewoonlijk werden de dieseltoeslagen berekend op basis van de gemiddelde waarden van de vorige maanden en vonden de aanpassingen meestal met een aanzienlijke vertraging plaats. De huidige situatie vereist echter dat wij snel rekening houden met de extreme situatie en sneller reageren.

Daarom zullen wij de opgeslagen dieselprijsmodellen niet langer koppelen aan de waarden van de vorige maand, maar rekening houden met de ontwikkeling op weekniveau. Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan gedeeltelijke en volledige ladingen, aangezien de dieseltoeslagen hier vaak niet in verhouding staan tot de werkelijke extra kosten. Dit geldt met name voor het gebied van de internationale volledige ladingen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat er in individuele gevallen een verhoogde dieseltoeslag voor dergelijke transporten kan gelden.

Maar ook de beschikbaarheid van pallets wordt door de oorlog beïnvloed, aangezien de productie en de aanvoer van pallethout en pallets onderbroken zijn. Sinds maanden is de kostprijs van europaletten meer dan verdubbeld. In het begin van het jaar waren er gelukkig lichte tekenen van een versoepeling, maar door de oorlog en de sancties heeft de situatie zich helaas weer in precies de tegenovergestelde richting ontwikkeld. Het is realistisch te vrezen dat niet alleen de prijzen opnieuw zullen stijgen, maar dat er ook een toenemend tekort zal ontstaan.

Iedereen in de vervoersketens moet nauw en in partnerschap samenwerken om dit complexe en kostenintensieve vraagstuk samen onder controle te krijgen. Dit betreft de kosten voor het omwisselen van pallets, maar ook de waardevermindering van hoeveelheden, alsmede, heel praktisch, de waardevermindering van beschadigde of onooglijke pallets bij levering. Alleen door eerlijk te handelen kunnen kostenexplosies en knelpunten worden vermeden.

U kunt er zeker van zijn dat Schmidt-Gevelsberg ook in deze moeilijke tijden zeer intensief samenwerkt met haar jarenlange netwerkpartners en transportbedrijven, om zo goed mogelijk aan al uw logistieke wensen te kunnen voldoen.

Bron: Uittreksel uit een klanteninformatie van Spedition Schmidt-Gevelsberg - 14.03.2022

21.02.2022

Orkaankrachtige stormen leggen afhandeling stil bij terminals in Noord-Europa

Sinds 18 februari trekken drie opeenvolgende hurricane lows over Noord-Europa.

Alle vervoersmodaliteiten worden nog steeds getroffen in hun activiteiten:
-Het goederenvervoer per spoor van en naar de zeehavens is ernstig vertraagd.
-De overslag in de zeehavens moest meermaals worden opgeschort, ladingsluitingen, vertrekken en aankomsten liggen buiten de dienstregeling.
-Sommige vluchten zijn geannuleerd of vertraagd.
-Bestaande reserveringen gingen verloren en tijdslots moesten opnieuw worden geboekt.
Luchthavens zullen de verloren tijd snel inhalen. Spoorwegdiensten en zeehaventerminals daarentegen zullen de volgende weken nodig hebben om hun normale werking te hervatten.

Houdt u daarom rekening met langere transittijden, last-minute dienstregelingswijzigingen en verdere vertragingen.
Wij vragen uw begrip voor het feit dat er liggelden en opslagkosten kunnen zijn, alsmede kosten voor demurrage en detentie, die ten laste komen van de eigenaar van de lading.

Bron: Uittreksel uit de klanteninformatie van de onderneming LOGWIN - 21.02.2022

09.12.2021

Invoer uit China / Verre Oosten / Subcontinent

Wij gaan in alle opzichten zeer turbulente tijden tegemoet en staan voor ongekende uitdagingen in de wereldwijde logistiek. Betrouwbare processen en vaste tijdschema's hebben in de meeste ambachten wereldwijd niet bestaan. Zelfs als men soms denkt dat de dingen hier of daar weer normaal worden: Een echte ommekeer naar oude tarieven en vertrouwde betrouwbaarheid is nog niet in zicht.

Wat de tariefontwikkelingen betreft, dient te worden opgemerkt dat, met uitzondering van gevaarlijke goederen en zware 20'Contaniers, er de afgelopen weken iets lagere tarieven op de markt zijn geweest. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de vertrekken van dien aard waren dat de goederen met Kerstmis of Nieuwjaar in DE zouden zijn aangekomen, hetgeen bijna niemand wilde. Verrassend genoeg hebben de verwachte renteverhogingen van begin december nog niet plaatsgevonden. Is dit nu te wijten aan een geringere vraag en/of aan artikelen die in Azië eenvoudigweg niet meer tegen het hoge tarief werden gekocht? Niemand kan het precies zeggen. De ruimte op de schepen wordt echter weer schaars en daarom verwachten wij waarschijnlijk nog steeds tariefverhogingen vanaf medio december, hoewel wij hopen dat de eerdere hoogtepunten in 2021 niet meer zullen worden bereikt of in ieder geval niet zullen worden overschreden.

De reden is natuurlijk dat Chinees Nieuwjaar vanaf 1 februari wordt gevierd. Dat is wanneer het Jaar van de Tijger begint in China. Tot die tijd zal de ruimte waarschijnlijk weer schaarser en duurder worden, maar daarna verwachten wij een iets lager renteniveau dan wij gedurende het grootste deel van 2021 hadden. De huidige situatie kan echter uit de hand lopen door nieuws van de laatste dagen. China, bijvoorbeeld, worstelt nog steeds met de pandemie. Nieuwe uitbraken van Covid-19 in Ningbo, Hangzhou, Shanghai en de provincie Zhejiang zullen naar verwachting leiden tot fabriekssluitingen in deze regio's(!), wat voor velen van u gevolgen zou kunnen hebben. Er wordt gesproken over 14-daagse sluitingen van fabrieken. Er wordt al enige tijd gesproken over vervroegde sluitingen van bedrijven in verschillende delen van China vanaf 14 januari. Dit zal de vakantie aanzienlijk verlengen en is bedoeld om het virus nog meer in te dammen. Alsof dat nog niet genoeg is, komen de Olympische Winterspelen naar China (4-20 februari in Peking). Van 1 januari tot 28 februari zijn bedrijfssluitingen gepland in de regio's Beijing, Tianjin, Qingdao en Dalian. Het is van essentieel belang dat u tijdig bij uw leveranciers verduidelijkt, voor zover u dat nog niet hebt gedaan, of en in welke mate de productie van uw goederen ook zal worden beïnvloed. Momenteel staat de productie vaak onder hoge druk en probeert men al het mogelijke op voorhand te verzenden. In verband met de feestdagen zullen er ook blanco afvaarten in de scheepvaart zijn, d.w.z. dat afvaarten geheel worden geannuleerd.

Vrachtvervoer per spoor - hier hebben we verschrikkelijke maanden gehad met zeer lange en vooral totaal onplanbare transittijden. Het lijkt echter langzaam beter te gaan, sommige treinen zijn na 3 weken weer in Hamburg of Duisburg, maar andere staan bijvoorbeeld al 5 weken vast in Kaliningrad en hebben ongeveer 8 weken nodig om Hamburg te bereiken. De situatie in Hamburg met betrekking tot het lossen van containers is enigszins verbeterd, maar het duurt nog steeds vaak 4-5 dagen voordat zendingen kunnen worden aanvaard. De belangrijkste entrepothouders in Hamburg (PCH, DCP, Contex en HLS) hebben het echter zeer druk en er zijn vaak aanzienlijke wachttijden voor de vrachtwagenbedrijven, hetgeen een extra belasting voor ons betekent. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij dit volgens de display aan u moeten doorberekenen.

Luchtvracht - de problemen met zee- en spoorvervoer blijven de luchtvracht bezighouden. Vluchten zijn nu volgeboekt voor Kerstmis, hopelijk wordt dit na CNY weer normaal. Op de luchthaven van Frankfurt is de situatie bij FCS na vele maanden aanzienlijk verbeterd. Dit was zeker ook te danken aan het feit dat de luchthaven een nieuw contract met FCS heeft gesloten voor de komende jaren. Er zijn niet meer zo vaak lange wachttijden.

Vrachtwagens/Rail - In Duitsland zijn beide vervoerstakken traditioneel zeer druk bezet voor de feestdagen. Wie nog voor Kerstmis belangrijke goederen wil laten vervoeren, moet daar zeer snel werk van maken. Vooral het vrachtvervoer is sterk in kosten gestegen - veel vrachtwagenbedrijven verhogen hun prijzen in het nieuwe jaar met ongeveer 8 procent.

Kadetarief Hamburg/Bremen - de tarieven zijn sinds 1 september verhoogd.

Bron: Uittreksel uit een klanteninformatie van E. Gallmeister GmbH Internationale Spedition - 09.12.2021

15.09.2021

Wereldwijd containervervoer blijft zeer onbetrouwbaar

In het mondiale goederenvervoer over zee is de situatie, die al maanden gespannen is, niet verbeterd:

De nodige maatregelen en regelgeving om de Covid 19-pandemie in te dammen hebben de toeleveringsketens wereldwijd verstoord. Lockdowns in het hele land en, onlangs nog, spontane sluitingen van terminals in grote zeehavens hebben een blijvend effect op de goederenstroom. De rederijen behouden zich het recht voor havens op korte termijn niet aan te doen. De aankomst en het vertrek van schepen zijn tot 14 dagen vertraagd.

Houdt u de komende weken rekening met langere transittijden, last-minute wijzigingen van dienstregelingen en voortdurende vertragingen van schepen. Wij zullen ons uiterste best doen om u de nodige verzendingsruimte te blijven bieden en de informatiestroom in stand te houden. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Logwin vertegenwoordiger.

Bron: Uittreksel uit de klanteninformatie van de onderneming LOGWIN - 10.09.2021

14.09.2021

Containerschepen die vastzitten in de verkeersopstoppingen in de havens van de VS zetten de mondiale bevoorradingsketens onder een ongekende druk. De wachttijden bedragen meer dan acht dagen, een nieuw record in de pandemie.

De gemiddelde wachttijd is opgelopen tot 8,5 dagen, tegen 7,6 dagen eind augustus, meldt Bloomberg op basis van de haven van Los Angeles. Meer dan 55 schepen liepen vast voor de Californische kust, ter hoogte van Los Angeles en Long Beach, gedurende het weekend. Hun gecombineerde vrachtcapaciteit was gelijk aan ongeveer 375.000 20-voet containers. Door de extreme congestie waren er geen ankerplaatsen meer, zodat een recordaantal van 17 schepen moest wachten in zogenaamde drijfzones.

Hapag-Lloyd: normalisatie op zijn vroegst in 2022

De Duitse rederij Hapag-Lloyd verwacht dat de situatie in de containervaart op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2022 weer normaal zal zijn. De vraag is dramatisch gestegen als gevolg van economische stimuleringsprogramma's over de hele wereld. "We doen wat we kunnen," zei een woordvoerder. Met het oog op de economische groei waren er containers besteld en ook in totaal twaalf containerschepen van 23.500 TEU en meer. De reuzen kunnen echter pas in 2023 worden geleverd. Momenteel is de chartermarkt helemaal leeg, zei de woordvoerder. Hij zag vooral knelpunten aan de landzijde bij havens, terminals en vervoer naar het achterland.

Bij de grote rederijen als geheel is er nauwelijks sprake van naleving van de schema's, die sinds het begin van het jaar tot eind juli schommelden tussen 35 en 40 procent, meldt supply chain-analist Sea-Intelligence. Volgens het rapport daalde de stiptheid in juli 2021 met 3,8 procentpunten op maandbasis tot 35,6 procent. "Op jaarbasis is de stiptheidsgraad zelfs met 39,7 procentpunten gedaald", aldus CEO Alan Murphy.

Niche-rederijen betrouwbaarder

Kleinere containerlijnen zijn veel betrouwbaarder dan industriereuzen zoals Maersk of CMA CGM, zo merkt Sea-Intelligence op. Het verschil in prestaties is groter dan het sinds 2011 is geweest. In juni en juli waren niche-rederijen acht tot elf procent stipter dan hun grote concurrenten.

Maersk Line was in juli 2021 de betrouwbaarste van de 14 grootste rederijen, met een percentage van 47,3 procent. Hamburg Süd was de enige andere scheepvaartmaatschappij met een stiptheidspercentage van meer dan 40%. Slechts vier scheepvaartmaatschappijen zaten tussen de 30 en 40 procent, waaronder Hapag-Lloyd. Zes andere scoorden tussen 20 en 30 procent en de overige twee onder de 20 procent. Evergreen had de laagste betrouwbaarheid van de dienstregeling in juli 2021 met 16,2 procent.

06.09.2021

Burgeroorlog drijft de prijs van aluminium op

De prijs van aluminium steeg aan het begin van de week tot zijn hoogste niveau in meer dan tien jaar. De onrust in Guinee voedt de bezorgdheid over de aanvoer van het industriële metaal. Militaire eenheden hebben de macht gegrepen in het Afrikaanse land en de grondwet opgeschort. Het hoofd van de speciale strijdkrachten, kolonel Mamady Doumbouya, riep het leger op hem te steunen.

De prijs van aluminium voor onmiddellijke levering steeg in Londen tot 2.775,50 dollar per ton. Slechts ongeveer 15 dollar scheidt het van de piek van 2011. In Shanghai klommen de prijzen tot 21.635 yuan, het hoogste niveau sinds 2006. Guinee is een belangrijke leverancier van de grondstof bauxiet - de politieke instabiliteit verhoogt de kans op onderbrekingen van de bevoorrading. De gevolgen voor de export zijn tot dusver echter moeilijk in te schatten, omdat het nieuws over de staatsgreep nog vers is, aldus een effectenmakelaar.

Ondertussen kondigde Aluminium Corporation of China, de grootste aluminiumproducent, die ook een bauxietproject in Guinee exploiteert, aan dat de activiteiten normaal verliepen en dat er meer dan voldoende bauxiet was in haar fabrieken in China. Desondanks steeg de koers van het aandeel in Hongkong met wel 10 procent.

De markt zou "ernstig geschokt" kunnen worden door de situatie, zei de oprichter van metaalproducent Rusal, Oleg Deripaska, op de berichtendienst Telegram. Ondertussen steeg de aandelenkoers van het bedrijf in Hongkong met 14 procent tot het hoogste niveau sinds 2012.

De prijs van aluminium is dit jaar in Londen al met ongeveer 38 procent gestegen. Terwijl massale stimuleringsmaatregelen wereldwijd de vraag stimuleerden, hadden de fabrieken in China, de grootste producent van aluminium, het namelijk moeilijk om de productie op peil te houden als gevolg van een seizoensgebonden stroomtekort. Bovendien probeert de leiding in Peking de CO2-uitstoot van het land te verminderen en neigt zij er daarom toe de productie van aluminium met een hoge uitstoot te beperken. Meer dan de helft van alle Chinese bauxietimport komt uit Guinee. Beleggers maken zich hierover grote zorgen, vertelde Xiong Hui, senior aluminiumanalist bij Beijing Antaike aan het persbureau Bloomberg.

China neemt ongeveer 60% van de wereldproductie voor zijn rekening, maar heeft ook toegezegd de aanvoer veilig te stellen en metaal uit de staatsreserves vrij te geven om de tekorten als gevolg van de bestaande bezorgdheid te verlichten. Niettemin is het land momenteel in toenemende mate afhankelijk van invoer. Deze nogal ongewone ontwikkeling heeft de wereldvoorraden van het normaal overvloedige metaal onder druk gezet.

De prijs van aluminium was aan het begin van de Coronapandemie aanzienlijk gedaald. Door de grotere vraag van de consumenten en de economische bedrijvigheid is hij echter sterk gestegen tot het huidige niveau. Op langere termijn verwachten deskundigen dat het gebruik in elektrische voertuigen en hernieuwbare energietoepassingen de prijs zal opdrijven.

Alu-Prijs-stroom

01.09.2021

Alluminium zo duur
als laatste in 2011

Met prijzen van 2.730 US dollar per ton is aluminium duurder dan tien jaar geleden. De opwaartse tendens, die in april 2020 met 1,455 US dollar per ton is begonnen, zet zich dus voort. Alleen al sinds het begin van het jaar is de prijs van aluminium met meer dan 35 procent gestegen. China, dat verantwoordelijk is voor 60% van het mondiale aanbod, geeft de prijzen de wind in de rug.

Aangezien de produktie van aluminium zeer energie-intensief is en China het energieverbruik uit milieu-oogpunt wil beperken, is de produktie van aluminium in de provincies Xinjiang en Guangxi teruggeschroefd. China maakt momenteel staatsreserves vrij om het aanbod te vergroten, maar blijkbaar niet genoeg om aan de vraag te voldoen.

Aluminium wordt bijvoorbeeld gebruikt in auto-onderdelen, drankblikjes en huishoudelijke apparaten. De vraag zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen als gevolg van de sterke opkomst van elektromobiliteit en hernieuwbare energiebronnen. Het is ook interessant voor de vliegtuigindustrie vanwege zijn lage soortelijk gewicht. Dit betekent dat een decennialang tijdperk van overaanbod ten einde zou kunnen lopen. Aluminiumproducenten zouden hiervan moeten profiteren.

Bron: Deutsche Bank Nieuwsbrief - De vooruitzichten van morgen - 01.09.2021

01.09.2021

Boost voor
Aluminium prijzen

Schone lucht is belangrijk voor de regering in China voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar. Reeds in het voorjaar zijn verschillende Chinese provincies begonnen met het beperken van het vaak CO2-intensieve elektriciteitsverbruik van de metaalindustrie. In het weekeinde heeft de exploitant van het elektriciteitsnet van de Chinese provincie Guangxi de aldaar actieve aluminiumproducenten opgeroepen hun elektriciteitsverbruik uit kolengestookte centrales met 30% te verminderen om een stabiele elektriciteitsvoorziening voor de bevolking in de provincie te kunnen waarborgen. Deze maatregel zou
zal volgens de verklaring duren tot mei 2022. Alleen al in de provincie Guangxi zal hierdoor naar verwachting tijdelijk meer dan 500 kiloton van de jaarlijkse aluminiumproductiecapaciteit verdwijnen. Samen met de beperkingen in andere provincies zal dit tijdelijk een einde maken aan ongeveer 2,4 miljoen ton van China's jaarlijkse aluminiumproductiecapaciteit. China dekt extra vraag met voorraden uit reserves
en door invoer. Dit zou de aluminiumprijs een verdere impuls moeten geven, gezien de aanhoudende vraag. De Europese en Noord-Amerikaanse aluminiumproducenten zouden daar dan hun voordeel mee kunnen doen.

Bron: Deutsche Bank Nieuwsbrief - De vooruitzichten van morgen - 01.09.2021

12.08.2021

Hapag-Lloyd verwacht versoepeling van de
Bevoorradingsketens op zijn vroegst begin 2022

De marktsituatie zal op zijn vroegst in het eerste kwartaal van volgend jaar afnemen, voorspelt rederijbaas Habben Jansen. De prijzen voor containervervoer exploderen.

Eind juni verwachtte Rolf Habben Jansen, CEO van Hapag-Lloyd, nog dat de leveringsproblemen in het najaar zouden afnemen. Nu worden de vooruitzichten echter somberder voor de CEO van 's werelds vijfde grootste containerrederij. "Als we kijken naar het huidige marktklimaat, denken we niet dat de situatie snel zal normaliseren", zei hij donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Ondanks alle inspanningen
en de extra containercapaciteit die op de markt zal worden gebracht, wordt er momenteel van uitgegaan dat de marktsituatie op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2022 zal verbeteren.

De sluiting van de Chinese haven Ningbo bij Sjanghai, die met een jaaromzet van 1,17 miljard ton de grootste haven ter wereld is, heeft sinds deze week voor enorme onzekerheid gezorgd. Daar hadden de autoriteiten de werknemer van een terminal positief getest op Corona en vervolgens sluiting bevolen. Volgens de Duitse vereniging voor materiaalbeheer, inkoop en logistiek (BME) is het denkbaar dat zich opnieuw bottlenecks in de bevoorrading voordoen, zoals in mei en juni 2021 het geval was.

Op dat moment was de Zuid-Chinese haven Yantian gedurende ongeveer een maand gedeeltelijk gesloten nadat ook daar Covid 19-besmettingen hadden plaatsgevonden. De congestie van containerschepen bleek toen nog groter te zijn dan enkele weken eerder tijdens de blokkade van het Suezkanaal.Hapag-Lloyd wijt de huidige leveringsknelpunten echter ook aan de terughoudendheid van de rederijen om nieuwe lading aan te kopen.
containerschepen. Volgens cijfers van IHS Markit, een marktonderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in de zeevaart, vertegenwoordigen de nieuwe orders die in de orderboeken zijn opgenomen momenteel slechts 17 procent van de wereldwijde vloot - na slechts tien procent in 2018 en 2019.

Bovendien zullen de bestelde schepen pas over twee à drie jaar worden geleverd, wat de huidige knelpunten bij de oplevering niet wegneemt.
helpt. De charterprijzen voor lijnvaartmaatschappijen zoals Hapag-Lloyd, MSC of CMA CGM rijzen dan ook de pan uit. Donderdag kondigde de Griekse rederij Euroseas aan dat zij een van haar containerschepen had onderverhuurd tegen een premie van 315 procent ten opzichte van het vorige chartertarief.

Hoge opslaginkomsten door aanhoudende vertragingen van schepen

De Hamburgse havenexploitant heeft ook geprofiteerd van de toenemende chaos in de zeehandel in het afgelopen halfjaar. Ondanks de aanhoudende gevolgen van de pandemie van het coronavirus is het bedrijfsresultaat (Ebit) van de Groep met 63,2 procent gestegen op jaarbasis tot 90,5 miljoen euro, meldde Chief Executive Officer Angela Titzrath donderdag. Hoewel de containeroverslag slechts met 0,7 procent steeg, droegen vooral "hoge inkomsten uit opslagvergoedingen als gevolg van aanhoudende vertragingen van schepen in de haven van Hamburg" bij aan de positieve zakelijke ontwikkeling - net als het containervervoer per spoor, dat HHLA ook aanbiedt. Het tekort aan scheepscapaciteit doet de prijzen voor containervervoer op belangrijke routes exploderen. Volgens de Shanghai Containerizedn Freight Index (SCFI) bijvoorbeeld kost de gemiddelde standaardcontainer (TEU) deze week 4226 dollar, bijna 30 dollar meer dan in de voorgaande week. In augustus twee jaar geleden, was de prijs nog rond de 700 dollar.

De winst van Hapag-Lloyd over het halfjaar is dan ook vertienvoudigd tot 2,7 miljard euro in vergelijking met het zwakke voorgaande jaar. "Wij zijn uiteraard zeer verheugd met dit bijzondere financiële resultaat", aldus Habben Jansen. Knelpunten in de voorzieningsketens bleven echter enorme lasten en inefficiënties veroorzaken voor alle marktdeelnemers. "We moeten alles doen wat we kunnen om ze samen zo snel mogelijk aan te pakken." Binnen de maatschappij zelf ging de gemiddelde vrachtprijs met 46 procent omhoog tot iets meer dan 1600 dollar per standaardcontainer, meldde Hapag-Lloyd. Habben Jansen verklaarde de betrekkelijk matige stijging uit het feit dat een deel van de transportorders op lange termijn wordt geboekt en niet op de hot spot-markt wordt verkocht. "De Hapag-baas heeft al enige tijd kritiek op de terughoudendheid van de industrie om nieuwe orders voor schepen te plaatsen.

"Men zou duidelijk meer kunnen doen",

zei hij. Habben Jansen zelf had in juni zes grote containerschepen besteld, waardoor het orderboek is uitgebreid tot twaalf schepen, die elk 23.500 standaardcontainers kunnen vervoeren. De eerste zes megavrachtschepen moeten in 2023 worden geleverd, de rest een jaar later. Eind 2022 verwacht Hapag-Lloyd nog een paar kleinere schepen. De in Hamburg gevestigde rederij verwacht ook voor de tweede helft van het jaar sterke winstcijfers. Voor het volledige jaar wordt verwacht dat de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (Ebitda) tussen 7,6 en 9,3 miljard euro zal bedragen, met een Ebit van tussen 6,2 en 7,9 miljard euro.
De grootste Duitse rederij had haar prognose eind juni al verhoogd na een winststijging in de eerste helft van het jaar. Aandeelhouders kunnen nu al vooruitkijken: "Natuurlijk gaan we volgend jaar een heel hoog dividend uitkeren", kondigde Habben Jansen aan.

11.06.2021

Situatie in Zuid-Chinese havens

Wegens een uitbraak van Covid 19 in Zuid-China is de haven van Yantian van 25 tot 31 mei 2021 gesloten als maatregel om het virus in te dammen. Het volume van de via Yantian behandelde vracht veroorzaakte een onmiddellijke achterstand van vracht alsmede congestie buiten de haven. Een deel van de Yantian haven is inmiddels heropend. Momenteel werkt echter slechts 30% van de arbeidskrachten in de haven, met een lagere productiviteit tot gevolg. Hygiënische maatregelen beperken verder de toegang tot de haven voor werknemers en ook voor vrachtwagenchauffeurs.

Als gevolg daarvan heeft een groot aantal schepen de haven van Yantian overgeslagen. Sommige schepen zijn omgeleid naar alternatieve havens in Zuid-China. De havens van Nansha, Shekou en Hong Kong zijn echter niet in staat om de achterstand in de vrachtafhandeling vanuit Yantian op te vangen. Bovendien verhinderen douaneformaliteiten dat vracht van de ene naar de andere haven wordt overgebracht. In deze situatie heeft de markt te kampen met vrachtachterstanden, vertragingen van schepen, havenstoringen en een overweldigende vraag naar vrachtruimte. De situatie in Yantian draagt bij tot de onzekerheid over de tarieven en de algemene capaciteitssituatie. Zodra de havens hun normale werkzaamheden hervatten, verwachten wij dat de vracht nog twee tot vijf weken zal toenemen. Bovendien kunnen bijkomende gevolgen worden verwacht van de onderbreking van de terugvoer van lege containers naar Zuid-China.
zijn te verwachten. De gevolgen zullen wereldwijd en in alle sectoren ten minste twee tot drie kwartalen aanhouden.

Bron: Uittreksel uit een klanteninformatie van de onderneming Kuehne und Nagel - 11.06.2021

11.06.2021

Zuid-Chinese havens
onder druk

Na de uitbraak van Covid-19 in Yantian (Shenzhen) zijn alle havens in Zuid-China en ook Hong Kong zwaar overbelast.

De wereldmarkt heeft de gevolgen van de sluiting van het Suezkanaal nog niet volledig gecompenseerd. Bovendien begint de situatie in de Zuid-Chinese havens nu te verslechteren.

Yantian en Nansh werden op korte termijn gesloten. Hong Kong, Chiwan en Shekous zijn zwaar overbelast; de achterstand van containers is immens. Sommige containerschepen doen Yantian niet meer aan; schepen worden omgeleid naar andere havens en moeten lang wachten op hun laad- en losvensters. Het valt te verwachten dat de rederijen op korte termijn congestietoeslagen zullen invoeren.

Verwacht in de komende weken langere transittijden, korte-termijn schemawijzigingen, voortdurende vertragingen van schepen en een verder tekort aan lege containers.

Wij verzoeken u ons uiterlijk eind juli een prognose van uw geplande verzendingen toe te zenden en uw leveranciers opdracht te geven de boekingen zo vroeg mogelijk te plaatsen.

Bron: Uittreksel uit de klanteninformatie van de onderneming LOGWIN - 11.06.2021

11.06.2021

Havencrisis in Zuid-China: expediteurs zien het met zorg aan

De crisis rond het Suezkanaal is nog helemaal niet goed verwerkt, en een nieuwe massale verstoring van de maritieme bevoorradingsketens ligt in het verschiet. Rising
Het aantal gevallen van coronagevallen rond de Zuid-Chinese metropool Shenzhen veroorzaakt ernstige afhandelingsknelpunten in de havens van Yantian en Shekou en in Nansha (in het naburige Guangzhou). Maersk spreekt van vertragingen tot 14 dagen.

Leveringsonderbrekingen en beperkingen voor exportgoederen, alsook geannuleerde scheepsaanlopen zijn aan de orde van de dag. Het is dus slechts een kwestie van tijd voordat de
golf heeft de havens in Noord-Europa bereikt. Bijgevolg zijn de Duitse zeehavenexpediteurs reeds gealarmeerd. Met betrekking tot de situatie in China zegt Frank Huster, directeur van het DSLV Bundesverband Spedition und Logistik (Duits verbond van expediteurs en logistiek): "Wij zien dit met bezorgdheid. Het is waar dat wij nog geen gegevens hebben ontvangen waaruit blijkt dat er een probleem is. Maar als het probleem zich blijft ontwikkelen, zou er ook een stap achteruit kunnen worden gezet in de bevoorradingsketens.

Lars Jensen, CEO en partner van het adviesbureau Vespucci Maritime, vreest voor een verdere escalatie van de situatie. Hij schat dat de gevolgen groter zullen zijn dan die van de Suez-crisis. Volgens hem heeft Maersk het reeds over 64 schepen van de 2M Alliance die de havens van Yantian en Shekou moeten omzeilen. Eén verwijst naar 52 schepen van de Alliantie. OOCL vermeldt 26 eenheden en CMA CGM 11 die getroffen zijn. Als gevolg van de congestie heeft One reeds een congestietoeslag ingevoerd voor reeferladingen met Yantian als bestemming: Sinds 10 juni wordt 1.000 dollar per doos in rekening gebracht.
geheven. Dit is nodig om de extra kosten voor langere tussentijdse opslag, herroutering of extra aansluitingen voor koelcontainers te kunnen opvangen.

Ondertussen zijn de vertragingen voor schepen in Yantian Port, een diepwaterhaven in Shenzhen, al toegenomen in de
de afgelopen week achtereenvolgens verergerd. En de supply chain platform provider uit de VS verwacht een
verblijftijd dat de haven de hele maand overbelast blijft. Volgens het rapport lopen de verblijftijden in Yantian sterk uiteen. Het minimum is één dag. De mediaan, d.w.z. de gemeten waarde die precies in het midden ligt van alle afzonderlijke data, wordt door Project44 gegeven als bijna 18 dagen voor containers die wachten om te worden geladen (vanaf 7 juni). De autoriteiten in Guangzhou, de industriestad ten noordwesten van Shenzhen, hebben eveneens beperkingen opgelegd aan de activiteiten. "De haven van Nansha zal ook de gevolgen van deze beperkingen voelen, wat gevolgen zal hebben voor de
congestieprobleem in Yantian verder verergerd," deelt Project44 verder mee. Vanaf 7 juni naderen volgens deskundigen 47 schepen de haven van Yantian. Volgens de analyse heeft een derde van de schepen reeds vertraging opgelopen.

"De recente stijging van het aantal Covid 19-gevallen in China heeft een patstelling veroorzaakt die de toch al recordhoge kosten van het verschepen van goederen uit China nog kan opdrijven," zegt Josh Brazil, verantwoordelijk voor marketing bij Project44. Vorig jaar stegen de vrachtkosten tussen China en de westkust van de VS met 156%, terwijl de handelsroute tussen China en de oostkust van de VS een stijging van 162% kende, aldus het bedrijf. De vrachtprijzen tussen China en Noord-Europa stegen het meest, namelijk met 535 procent.

De gespannen situatie verergert

De ontwikkeling maakt de Duitse vereniging van materiaalbeheer, inkoop en logistiek (BME) in Eschborn zorgen. "De pandemie is nog niet overwonnen en we zullen nog enige tijd met Corona moeten leven," zegt Carsten Knauer, hoofd Logistiek/SCM bij BME. Verdere vertragingen of mislukkingen in de bevoorradingsketens hebben de reeds gespannen situatie op de transportmarkten nog verder aangetast. "Op korte termijn is het nauwelijks mogelijk om alternatieve routes te krijgen voor zendingen uit China. Vrachtwagens, spoor- of luchtvracht zitten al aan hun capaciteit," vervolgt Knauer. De BME blijft adviseren om op middellange en lange termijn leveranciers in bijkomende markten en regio's op te bouwen en zo het risico op mislukking of vertraging te diversifiëren. De obstructie zal extra lege ritten van Yantian naar Hong Kong en de Amerikaanse westkust in juni betekenen, voorspelt Project44. De
De containercapaciteit in de haven zou met ongeveer 50% kunnen worden verminderd, en er zouden beperkingen kunnen worden opgelegd aan scheepvaartmaatschappijen die hoogwaardige
mogen scheepscontainers vrijgeven. Voor de handelsroutes tussen Azië en Europa hebben de rederijen aangekondigd dat zij de havens in het noorden, zoals Tianjin en
Quindao, die congestieproblemen als reden aanvoert.

Moeilijke planning voor importeurs

Nathan Resnick, CEO van het Amerikaanse B2B-inkoopplatform Sourcify, vertelde aan zakenzender CNBC dat de toeleveringsketens zwaar getroffen zijn door de plotselinge en strenge beperkingen. Hij voegde eraan toe dat de situatie het voor bedrijven moeilijk zou maken om in de komende kwartalen vooruit te plannen. "Vooral met de feestdagen voor de deur proberen veel grote importeurs hun bevoorradingsketen voor Q3 en Q4 te plannen." Op de vraag welke bedrijfstakken waarschijnlijk het zwaarst getroffen zullen worden, antwoordde hij: "Op dit moment gaat het in Guangzhou en Guangdong vooral om huishoudelijke artikelen, schoeisel, consumentenelektronica en vele andere soorten producten". Hij voegde daaraan toe: "Deze vertragingen in de havens zullen leiden tot een verdere stijging van de vrachttarieven en dat is iets wat we het hele jaar door zien gebeuren." De gegevens over scheepsbewegingen tot eind mei wijzen reeds op een lichte daling van de invoer en uitvoer van China op maandbasis. De handelsindicator van Kiel van het Instituut voor de Wereldeconomie (IfW) laat een negatief teken zien voor de export (min 1,7 procent) en de import (min 1,0 procent). Vincent Stamer, hoofd van de leidende indicator voor de wereldhandel, zei desgevraagd dat het nog niet mogelijk is om verdergaande uitspraken te doen. Hij verwijst naar
de volgende bijwerking van de cijfers op 22 juni. (sr/cs/rok)

12.05.2021

De prijsstijging van de grondstof hout verbaast de ondernemers.

Volgens voorlopige informatie liggen de op de veilingen behaalde prijzen voor naaldhout van groot formaat zelfs meer dan 100 % hoger dan de gemiddelde prijzen die bij de houtverkoop in de eerste helft van het jaar werden behaald. Er zijn echter ook veilingen die eindigen met nog hogere prijsstijgingen.

In de reeds afgelopen veilingen zijn de prijzen voor bijna alle assortimenten hoger. Ook voor middelgroot naaldhout en gezaagd beukenhout worden hoge prijsstijgingen genoteerd.

Prijzen van geselecteerde houtassortimenten: Gemiddelde prijs in het hout- en bosbouwportaal voor 2021, gemiddelde prijs in de systeemveilingen voor de eerste helft van 2021, prijzen van geselecteerde houtassortimenten: Gemiddelde prijs van het Hout- en Bosbouwbedrijfsportaal voor 2021, Gemiddelde prijs van de systeemveilingen voor de eerste helft van 2021, Prijzen van willekeurig geselecteerde systeemveilingen voor de tweede helft van 2021.Foto: Drewno.pl

De meeste handelaren die aan de veilingen deelnemen, zijn verrast door de omvang van de stijging. Bedrijven die hout kopen voor de export, voornamelijk naar China, Duitsland en Tsjechië, worden ervan beschuldigd grondstofprijzen aan te rekenen die boven de rentabiliteitsdrempel van de productie liggen.

De systeemveilingen zijn een van de fasen van de houtverkoop door de State Forests National Forest Holding. De hoeveelheid hout die momenteel wordt geveild, bedraagt ongeveer 10% van de hoeveelheid hout die voor de industrie is gepland in 2021, d.w.z. ongeveer 3,5 miljoen m³

Bron: https://www.drewno.pl/artykuly/12081 - Vertaald uit het Pools. - 12.05.2021