Hoe de actualiteit
beïnvloedt de toeleveringsketens.

Hier vind je alle informatie over de huidige leveringssituatie van materialen en veranderingen in het leveringsproces als gevolg van wereldwijde gebeurtenissen.

Actueel: 2024 containertekort, situatie op de rode zee en tariefverhogingen

17.06.2024 Scheepscapaciteiten, stijging van vrachttarieven & prognose tot oktober

 

De scheepscapaciteit blijft krap. De huidige situatie zal ten minste tot oktober aanhouden

De achtbaanrit op de zeevrachtmarkt neemt proporties aan die voorheen alleen tijdens de pandemie van het coronavirus te zien waren. Vrachtruimte en containers zijn al weken volgeboekt in het Verre Oosten, vrachttarieven stijgen en schepen stapelen zich op in de havens. Als je de SCFI spotvrachtindex als barometer neemt, is de markt al meer dan halverwege de recordniveaus die tijdens de pandemie werden bereikt. Toen bereikte de index ongeveer 5.000 punten, viel vervolgens terug naar het historische gemiddelde van 1.000 en staat nu weer op ongeveer 3.200. Deze keer zijn het niet de problemen in havens en logistieke centra en de e-commerce boom die de markt omhoog stuwen, maar de sterk verlengde reisafstanden van schepen als gevolg van de veiligheidscrisis in de Rode Zee.

In termen van het totale wereldwijde containervervoer is de vraag naar transportcapaciteit (TEU-mijlen) volgens de Britse cargadoor Clarksons met 11 procent gestegen door de bypass van Afrika - zonder extra vrachtvolume. In de komende weken wordt een verder tekort aan slots verwacht in de Aziatische havens als het jaarlijkse piekseizoen van bestellingen voor de kerstbusiness begint - vroeger dan normaal omdat importeurs op veilig willen spelen. Berekeningen van Linerlytica tonen aan dat de capaciteitskloof op de belangrijkste routes ex Verre Oosten zou kunnen groeien tot 20 procent in juli. Marktonderzoekers van Sea-Intelligence waarschuwen dat de vrachttarieven voor zendingen van China naar Europa kunnen oplopen tot meer dan USD 20.000/FEU en zelfs het pandemische niveau kunnen overschrijden.

Hoe lang de hausse duurt, hangt af van wanneer de situatie in de Rode Zee tot rust komt en de schepen terug kunnen keren naar de Suez-route. Het valt echter nog te bezien wat er in het Midden-Oosten zal gebeuren. Vanuit een puur operationeel oogpunt moeten klanten er volgens insiders op voorbereid zijn dat de scheepssystemen en routes niet zullen worden gewijzigd tot de Golden Week in China begin oktober. Een verandering in de procedures tijdens het huidige hoogseizoen zou tot nog meer turbulentie kunnen leiden, zo gaat het gerucht.

10.08.2022

NOOIT EINDIGENDE VERKEERSOPSTOPPINGEN

Hoewel de situatie in de containervaart in juli niet verder verslechterd is, is er nauwelijks verbetering in zicht. Er is echter nauwelijks enige verbetering in zicht. Dit betekent dat de situatie in het goederen- en warenverkeer gespannen blijft.

De congestiesituatie in de mondiale containervaart is in juli noch verbeterd, noch verslechterd. Dit blijkt uit de evaluatie van de huidige gegevens over de positie van schepen door het Instituut voor de Wereldeconomie van Kiel (IfW). Dit betekent dat 11,5 % van de wereldwijd verscheepte goederen zich momenteel in stationaire containervervoerders bevindt. Sinds eind 2020, en dus al 20 maanden, ligt het aandeel nu boven het hoogste niveau van de pre-Corona jaren 2018 en 2019.

Terzelfder tijd blijft de congestie in de Noordzee ongewoon lang. Begin augustus was daar nog meer dan 2% van de mondiale vrachtcapaciteit vastgezet. Volgens het IfW liggen sinds 4 augustus meer dan 20 containerschepen vast in de Duitse Bocht, wachtend op inklaring in Hamburg of Bremerhaven. Het vrachtvolume in de Rode Zee, de belangrijkste handelsroute tussen de EU en Azië, blijft ver onder het verwachte normale niveau. Volgens het IfW is de kloof grotendeels te wijten aan een gebrek aan vrachtvervoer van Europa naar Azië. Ook de congestie in de Duitse Noordzeehavens draagt daartoe bij, omdat containerschepen daardoor niet meer op tijd kunnen vertrekken. Daarentegen zijn er tekenen van opluchting in de haven van Shanghai na de vergrendeling.

In Oekraïne worden ten minste alle drie in de internationale graanovereenkomst genoemde havens in de grote stad Odessa en omgeving nu weer gebruikt voor de uitvoer van landbouwprodukten. Voor belangrijke Russische havens, zo blijkt uit de IfW gegevens: In de haven van Sint-Petersburg, waar goederen uit Europa aankomen, is sprake van een aanhoudende daling van de volumes. De havens van Vladivostok en Novorossiysk, die een centrale rol spelen in de Aziatische handel, herstellen zich daarentegen enigszins.

Een algoritme van het IfW evalueert de scheepsbewegingen en vertaalt deze in handelsgegevens. De handelsindicator van Kiel geeft een raming van de in- en uitvoer van 75 landen en regio's. Uit de laatste bijwerking van de gegevens blijkt dat de wereldhandel in goederen in juli waarschijnlijk is afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand, d.w.z. althans gecorrigeerd voor prijsstijgingen en seizoensinvloeden. De indicatorwaarden zijn ook negatief voor de belangrijkste economieën. "Ze liggen nog steeds binnen de normale fluctuatiemarge en kunnen worden geïnterpreteerd als een tegenbeweging naar beneden na de deels hoge stijgingen in juni", aldus IfW-econoom Vincent Stamer over de cijfers. "Een crash van de handel is niet op handen, maar een trendombuiging naar boven en een normalisering van de aanbodprocessen zullen waarschijnlijk niet snel gebeuren," voegt het hoofd van de Kiel Trade Indicator toe,

Bron: Krantenartikel over de toestand van wereldwijde bevoorradingsketens - 10.08.2022

nooit eindigende file
never-ending-jam-02

10.08.2022

Voortdurend uit het lood - Wanneer zullen de wereldwijde bevoorradingsketens zich herstellen?

Wanneer zullen de wereldwijde bevoorradingsketens zich herstellen? Hoewel er tekenen van verbetering zijn, zijn er ook nieuwe risico's. Dus de beproeving gaat voorlopig door.

Knelpunten in de bevoorrading blijven een stevige greep houden op de Duitse fabrikanten. Bijna driekwart van de bedrijven meldde in de economische enquêtes van het Ifo-instituut in juli een tekort aan materialen. En volgens de economische onderzoekers is er voor de komende maanden geen verbetering.
Volgens het IfW zit meer dan 2% van de mondiale vrachtcapaciteit alleen al op de Noordzee nog steeds vast door congestie van de containerschepen. Een groot deel daarvan ligt in de Duitse Bocht. Vooral de elektro-industrie lijdt onder de bevoorradingsproblemen. Christian Reinwald, verantwoordelijk voor het productmanagement bij Reichelt-Elektronik, zegt dat "omdat belangrijke in China geproduceerde componenten ontbreken". Verstoorde bevoorradingsketens blijven wegen op het bedrijf.

Leveringsvertragingen maken het voor supply chain managers moeilijk om pick-ups te coördineren. Dit wordt nog verergerd door een gebrek aan intermodale capaciteit. Als er dit jaar in China opnieuw lockdowns zijn, zal de stiptheid van het zeevervoer er niet op vooruit gaan.

Kamala Raman zegt: "De bevoorradingsketens zijn zonder twijfel in beweging". Maar bij de transformatie gingen niet alle bedrijven op dezelfde manier te werk. Het zou uw netwerken op verschillende manieren hebben veranderd, hetzij door uitbreidingen, consolidaties of gewoon door wijzigingen in de buffers. In een enquête gaven 400 executives echter aan dat grootschalige nearshoring niet zal gebeuren. De bedrijven onderzoeken echter of er een China-plus-één-aanpak mogelijk is. Hier zou het in China gevestigde netwerk grotendeels blijven bestaan, maar er zouden nieuwe locaties op andere markten kunnen komen.

Het stressniveau blijft voorlopig echter hoog. Onlangs is de Global Supply Chain Pressure Index (GSCPI) beschikbaar gekomen als maatstaf voor de druk op de toeleveringsketen. Het laat zien hoe gespannen >0 of ontspannen <0 de situatie is.
Lees het hele artikel, klik op de foto.

Bron: Krantenartikel van Claudius Semmann over de toestand van wereldwijde bevoorradingsketens - 10.08.2022

Voortdurend uit de pas

07.04.2022

Shanghai lockdown verlengd tot nader order

De afsluiting van het stedelijk gebied van Shanghai is nog niet opgeheven.

De Shanghai districten Pudong en Puxi blijven tot nader order gesloten:

-De meeste fabrieken in Shanghai en omstreken blijven gesloten
-Beperkingen op het vervoer over land: -Shanghai vrachtwagens mogen alleen rijden met speciale toestemming
-Slechts 30 % van alle vrachtwagens hebben deze speciale vergunning gekregen
-Chauffeurs mogen hun taxi niet verlaten bij leveringen binnen en buiten Shanghai.

De containerterminals en de luchthaven van Shanghai zijn operationeel, maar er kunnen slechts beperkte hoeveelheden FCL-, LCL- en luchtvracht worden vervoerd als gevolg van de strikte beperkingen op het vervoer over land. De containerwerven en luchtvrachthallen hebben hun capaciteitsgrenzen bereikt.

Door deze beperkingen kunnen hogere vrachtkosten, eventuele havenopslagkosten, demurrage en detentiekosten van toepassing zijn. Wij maken waar mogelijk gebruik van alternatieve zee- en luchthavens om uw goederen met minimale vertragingen af te handelen.

Wij verzoeken u vriendelijk uw boekingen zo vroeg mogelijk te plaatsen, aangezien wij een toename van het aantal zendingen verwachten nadat de blokkering is opgeheven.

Bron: Uittreksel uit een LOGWIN klanteninformatie - 07.04.2022

15.03.2022

Strengere maatregelen in de Chinese metropolen Shanghai en Qingdao

Het aantal COVID-19-gevallen in de regio's Sjanghai en Qingdao is de afgelopen dagen blijven stijgen.

Inwoners van de twee steden werd verzocht de regio tot nader order niet te verlaten. Bovendien werden de lokale controlemaatregelen verscherpt:

-Vrachtwagenchauffeurs moeten een negatieve COVID-19-test kunnen voorleggen die niet ouder is dan 48 uur.
-De strengere controlemaatregelen leiden tot vertragingen in de pre- en postproductiestadia
-Aangrenzende regio's accepteren geen chauffeurs uit de risicogebieden Shanghai en Qingdao

De afhandeling op de luchthavens en in de zeehavens van Sjanghai en Qingdaol wordt momenteel voortgezet.

De plaatselijke COVID-19 maatregelen en beperkingen leiden echter tot een beperkte beschikbaarheid van rijdend personeel en tot kortstondige verschuivingen bij de inzameling en levering.

Houdt u rekening met mogelijke vertragingen in het lokale vervoer van en naar deze regio's in de komende weken.

Bron: Uittreksel uit een LOGWIN klanteninformatie - 15.03.2022

15.03.2022

Lokale Chinese autoriteiten gelasten lockdown voor Shenzhen / Yantian

De laatste dagen is het aantal COVID-19-gevallen in de grootstedelijke regio Shenzhen snel gestegen.

Om deze ontwikkeling tegen te gaan, heeft de lokale overheid een lockdown afgekondigd van 14.03. -20.03.2022. Alle bedrijven zijn
verplicht bent uw werkzaamheden over te brengen naar het kantoor van herkomst of uw werkzaamheden te staken gedurende bovengenoemde periode. De gevolgen zijn:

-De productie in Shenzhen zal worden stilgelegd
-Aanvullende beperkingen en controlemaatregelen in de regio Dongguan
-De LCL-activiteiten in de Shenzhen & Yantian magazijnen zijn stopgezet.

De afhandeling in de zeeterminals van Shenzhen (Chiwan, Shekou, Yantian en Da Chan Bay) ondervindt momenteel geen gevolgen van de maatregelen.

Informeer bij uw leveranciers in de regio of er sprake is van uitstel van lopende zendingen in verband met de productie.

Gelieve uw zendingen zo vroeg mogelijk te boeken, aangezien we na de lockdown een groter boekingsvolume verwachten.

Bron: Uittreksel uit een LOGWIN klanteninformatie - 15.03.2022

14.03.2022

Explosieve energieprijzen en tekorten aan pallets

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne doen zich steeds sterker gevoelen op alle gebieden van ons dagelijks leven, ook op logistiek gebied. Naast de reeds merkbare gevolgen op het gebied van het chauffeurstekort, spelen de dieselprijs en de stijgende prijs van pallets uiteraard een belangrijke rol.

Alleen al in één week zijn de dieselprijzen gemiddeld met meer dan % 30 gestegen. De onmiddellijke gevolgen worden gevoeld door iedereen die privé tankt. Vooral vrachtwagenbedrijven, waarvan de voertuigen afhankelijk van de grootte en de lading tussen 20 en 35 liter per honderd kilometer verbruiken, worstelen ad hoc met kostenstijgingen van meer dan 15,00 euro per honderd kilometer, of berekend op een voorbeeldkilometrage van 600 km, met meer dan 90,00 euro per dag en voertuig, dimensies die nog nooit eerder zijn vertoond.

Afgezien van het feitelijke bedrag, is het vooral de dynamiek die de transportondernemingen en de vervoersbedrijven voor extreme uitdagingen stelt. Gewoonlijk werden de dieseltoeslagen berekend op basis van de gemiddelde waarden van de vorige maanden en vonden de aanpassingen meestal met een aanzienlijke vertraging plaats. De huidige situatie vereist echter dat wij snel rekening houden met de extreme situatie en sneller reageren.

Daarom zullen wij de opgeslagen dieselprijsmodellen niet langer koppelen aan de waarden van de vorige maand, maar rekening houden met de ontwikkeling op weekniveau. Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan gedeeltelijke en volledige ladingen, aangezien de dieseltoeslagen hier vaak niet in verhouding staan tot de werkelijke extra kosten. Dit geldt met name voor het gebied van de internationale volledige ladingen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat er in individuele gevallen een verhoogde dieseltoeslag voor dergelijke transporten kan gelden.

Maar ook de beschikbaarheid van pallets wordt door de oorlog beïnvloed, aangezien de productie en de aanvoer van pallethout en pallets onderbroken zijn. Sinds maanden is de kostprijs van europaletten meer dan verdubbeld. In het begin van het jaar waren er gelukkig lichte tekenen van een versoepeling, maar door de oorlog en de sancties heeft de situatie zich helaas weer in precies de tegenovergestelde richting ontwikkeld. Het is realistisch te vrezen dat niet alleen de prijzen opnieuw zullen stijgen, maar dat er ook een toenemend tekort zal ontstaan.

Iedereen in de vervoersketens moet nauw en in partnerschap samenwerken om dit complexe en kostenintensieve vraagstuk samen onder controle te krijgen. Dit betreft de kosten voor het omwisselen van pallets, maar ook de waardevermindering van hoeveelheden, alsmede, heel praktisch, de waardevermindering van beschadigde of onooglijke pallets bij levering. Alleen door eerlijk te handelen kunnen kostenexplosies en knelpunten worden vermeden.

U kunt er zeker van zijn dat Schmidt-Gevelsberg ook in deze moeilijke tijden zeer intensief samenwerkt met haar jarenlange netwerkpartners en transportbedrijven, om zo goed mogelijk aan al uw logistieke wensen te kunnen voldoen.

Bron: Uittreksel uit een klanteninformatie van Spedition Schmidt-Gevelsberg - 14.03.2022

21.02.2022

Orkaankrachtige stormen leggen afhandeling stil bij terminals in Noord-Europa

Sinds 18 februari trekken drie opeenvolgende hurricane lows over Noord-Europa.

Alle vervoersmodaliteiten worden nog steeds getroffen in hun activiteiten:
-Het goederenvervoer per spoor van en naar de zeehavens is ernstig vertraagd.
-De overslag in de zeehavens moest meermaals worden opgeschort, ladingsluitingen, vertrekken en aankomsten liggen buiten de dienstregeling.
-Sommige vluchten zijn geannuleerd of vertraagd.
-Bestaande reserveringen gingen verloren en tijdslots moesten opnieuw worden geboekt.
Luchthavens zullen de verloren tijd snel inhalen. Spoorwegdiensten en zeehaventerminals daarentegen zullen de volgende weken nodig hebben om hun normale werking te hervatten.

Houdt u daarom rekening met langere transittijden, last-minute dienstregelingswijzigingen en verdere vertragingen.
Wij vragen uw begrip voor het feit dat er liggelden en opslagkosten kunnen zijn, alsmede kosten voor demurrage en detentie, die ten laste komen van de eigenaar van de lading.

Bron: Uittreksel uit de klanteninformatie van de onderneming LOGWIN - 21.02.2022