03.03.2023-FOT-Erstbemusterung-ohne-Logo

VAN DE TEKENING TOT DE INDIVIDUELE OPLOSSING

OPTIMAAL GECOÖRDINEERD ONTWERP EN PRODUCTIE. Het is niet ongebruikelijk dat meubelcomponenten aan twee tegenstrijdige eisen moeten voldoen: Zij moeten aantrekkelijk zijn vormgegeven en tegelijkertijd voldoen aan zeer sobere technische specificaties. Zo moet bijvoorbeeld de technisch vereiste stabiliteit worden bereikt met een zo economisch mogelijk gebruik van materialen. Wij voldoen aan deze eisen door ontwerp en productie al vanaf de tekentafel op elkaar af te stemmen. Moderne analyseprogramma's en simulatie-instrumenten helpen ons daarbij.