Udgivet den: 22 august 2022Kategorier: #039;er

Hvorfor vi stoler på EcoVadis' bæredygtighedsvurdering.

For virksomheder er miljømæssige, sociale og etiske præstationer, også kaldet bæredygtighed, en uundværlig faktor for en intelligent bæredygtig forretning. Det skyldes, at en virksomheds forretningsværdi i stigende grad bestemmes af forsyningskæden.

Gennemførelse af bæredygtige indkøb giver således også mange fordele:

- Reduceret risiko for afbrydelser i forsyningskæden
- Virksomhedens image og omdømme
- lavere omkostninger (f.eks. reduktion af energiforbruget)
- Konkurrencefordel, når forbrugerne efterspørger en grøn forsyningskæde

Bæredygtighed har været et stort emne i vores virksomhed i årevis. Ud over det store solcelleanlæg på taget af vores lager med 180 solceller, to Tesla-batterier, elbiler i vores bilpark, LED-belysning i hele virksomheden og meget mere, yder vi også vores bidrag til miljøbeskyttelse. Det er også vigtigt for os, at de råmaterialer, vi arbejder med, udvindes på en ansvarlig og bæredygtig måde. Du kan læse om, hvad vi ellers gør, og hvilke muligheder miljøbeskyttelse giver dig, i vores artikel "Miljøbeskyttelse som en mulighed for virksomheder": Til blogindlægget

EcoVadis Silver

Sølv til proroll

I 2022 fik vi endnu en gang støtte fra EcoVadis og opnåede igen sølv. Vores stærke sider er reduktionen af CO2-emissioner forårsaget af transport, forbedring af energieffektiviteten gennem teknologi og modernisering af anlæg, den vigtige ISO 14001-certificeringsom definerer den globalt accepterede og anvendte standard for miljøledelsessystemer og foranstaltninger til genbrug og genanvendelse af affald.

Vi er stolte af vores medarbejdere, og også her lykkedes det os at opnå sølv. Med beskyttelsesudstyr, en detaljeret risikovurdering af medarbejdernes sundhed og sikkerhed, tilbuddet om uddannelse og efteruddannelse samt uddannelse af alle medarbejdere i sundheds- og sikkerhedsrisici har vi kunnet overbevise på dette område.

Det etiske aspekt bør naturligvis heller ikke ignoreres her. Her kunne vi overgå EcoVadis med vores foranstaltninger til at beskytte kunde- og klientdata mod uautoriseret adgang eller offentliggørelse.

De 5 vigtige faktorer i forbindelse med gennemførelsen af bæredygtige indkøb er ofte en udfordring:

- Udbredelse af bæredygtighedsstandarder og -mærker
- Intern forvaltning af ændringer
- Inddragelse af leverandører
- Mangel på ressourcer til forbedring
- Kompleksitet i forsyningskæden

Hver region har også sine egne regler, sprog, brancher, mærker og certificeringer. Dette gør det ikke let at vurdere og evaluere vores leverandører eller kunder med hensyn til bæredygtighed.
- Det er meget vanskeligt at følge og kende de forskellige bæredygtighedsregler rundt om i verden.

- Det er ofte ret uklart, hvordan man kan sammenligne sine egne resultater med andre virksomheder i sektoren.

- Der er også spørgsmålene "Hvordan kan jeg forbedre forretningen?", "Hvordan kan jeg registrere fremskridt?"

- Det er vanskeligt at bevise virksomhedens bæredygtighed. For at gøre det så nemt som muligt for vores kunder og leverandører bruger vi EcoVadis. Men hvad er EcoVadis egentlig?

Hvad er EcoVadis?

2007 var EcoVadis grundlagt i Paris og er verdens mest betroede leverandør af Bæredygtighedsvurderinger for virksomheder i alle størrelser og sektorer. EcoVadis påtager sig den enormt vanskelige opgave at evaluere hundredvis af potentielle leverandører fra forskellige sektorer og regioner. Fordi hver region har sine egne regler, sprog, industrier, har sine egne mærker og certificeringer. Kunderne har også deres egne spørgeskemaer, og ofte får du ikke nogen feedback eller mulighed for at sammenligne dig selv med andre konkurrenter.

EcoVadis løser netop dette problem ved hjælp af sin egen webbaserede platform, et ensartet scorekort, dvs. en evalueringsoversigt med alle resultater, og værktøjer, der tjener til at forbedre. For eksempel kan scorekortet deles med potentielle forretningspartnere, så de kan se, hvad virksomhederne gør for bæredygtighed, og hvordan de sammenligner sig med andre virksomheder. Køberne har således et værktøj til at vurdere leverandørerne ud fra 21 bæredygtighedskriterier.
Denne vurdering er muliggjort af 7 forvaltningsindikatorer inden for 21 bæredygtighedskriterier på 4 tematiske områder.
EcoVadis kræver desuden altid opdaterede og officielle dokumenter, der tjener som pålidelige elementer i virksomhedens bæredygtighedsstyringssystem. Der kan f.eks. indsendes bæredygtighedsrapporter, politikker, procedurer, certifikater og praksismaterialer til vurdering. Dette sikrer altid, at virksomhederne bekræfter det, de har skrevet.

Disse 7 EcoVadis-principper skal altid overholdes:

- Evidensbaseret
- Branche, beliggenhed og størrelse har betydning
- Diversificering af kilder
- Teknologi er et must
- Vurdering af internationale bæredygtighedseksperter
- Sporbarhed og gennemsigtighed
- Ekspertise gennem løbende forbedringer

Disse 4 tematiske områder er yderligere underopdelt i 21 bæredygtighedskriterier:

Miljø

- Erhvervsaktivitet
- Energiforbrug og drivhusgasser
- Vand
- Biodiversitet
- Lokal og utilsigtet forurening
- Råmaterialer, kemikalier og affald

Produkter

- Anvendelse af produktet
- Produktets levetid ophører
- Kundens sundhed og sikkerhed
- Miljøtjenester og miljøbeskyttelse
- Arbejdskraft og menneskerettigheder

Menneskelige ressourcer

- Medarbejdernes sundhed og sikkerhed
- Arbejdsvilkår
- Social dialog
- Karrierestyring og uddannelse

Menneskerettigheder

- Børnearbejde, tvangsarbejde og menneskehandel
- Mangfoldighed, diskrimination og chikane
- Menneskerettigheder for eksterne interessenter

Etik

- Korruption
- Konkurrenceskadelig praksis
- Ansvarlig informationsforvaltning
- Bæredygtige indkøb
- Leverandørernes miljøpraksis
- Leverandørernes sociale praksis

Kort fortalt:

Miljøbeskyttelse er og forbliver et af vores kerneområder.