Opublikowany na: 22 sierpień 2022Kategorie: Nachhaltigkeit, Umwelt

Dlaczego ufamy ocenie zrównoważonego rozwoju EcoVadis.

Dla firm, wyniki środowiskowe, społeczne i etyczne, zwane również zrównoważonym rozwojem, są nieodzownym czynnikiem inteligentnego, zrównoważonego biznesu. Dzieje się tak dlatego, że o wartości biznesowej firmy w coraz większym stopniu decyduje łańcuch dostaw.

Wdrażanie zrównoważonych zamówień oferuje więc również wiele korzyści:

- Zmniejszone ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw
- Wizerunek i reputacja firmy
- niższe koszty (np. zmniejszenie zużycia energii)
- Przewaga konkurencyjna, gdy konsumenci żądają ekologicznego łańcucha dostaw

Zrównoważony rozwój jest od lat ważnym zagadnieniem w naszej firmie. Oprócz dużego systemu fotowoltaicznego na dachu naszego magazynu ze 180 panelami słonecznymi, dwóch baterii Tesli, e-samochodów we flocie, oświetlenia LED w całej firmie i wielu innych, dokładamy również swoją cegiełkę do ochrony środowiska. Ważne jest dla nas również, aby surowce, z którymi pracujemy, były wydobywane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. O tym co jeszcze robimy i jakie możliwości daje ochrona środowiska można przeczytać w naszym artykule "Ochrona środowiska szansą dla firm": Do wpisu na blogu

EcoVadis Silver

Srebro dla prorolla

W 2022 roku po raz kolejny wsparli nas m.in. EcoVadis i ponownie zdobył srebro. Naszymi mocnymi stronami są: redukcja emisji CO2 powodowanych przez transport, poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację technologii i instalacji, ważne Certyfikat ISO 14001który określa globalnie przyjęty i stosowany standard dla systemów zarządzania środowiskiem oraz działań mających na celu ponowne wykorzystanie i recykling odpadów.

Jesteśmy dumni z naszych pracowników i tu również udało nam się osiągnąć srebro. Zaopatrzenie w sprzęt ochronny, szczegółowa ocena ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oferta szkoleń i działań dokształcających oraz przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pozwoliły nam się tutaj przekonać.

Oczywiście nie należy tutaj pomijać również aspektu etycznego. W tym miejscu udało nam się wyprzedzić EcoVadis dzięki naszym środkom ochrony danych klientów i kontrahentów przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

5 ważnych czynników przy wdrażaniu zrównoważonych zamówień publicznych to często wyzwanie:

- Rozpowszechnianie norm i etykiet dotyczących zrównoważonego rozwoju
- Zarządzanie zmianą wewnętrzną
- Zaangażowanie dostawców
- Brak środków na poprawę
- Złożoność łańcucha dostaw

Każdy region ma też swoje własne przepisy, języki, branże, etykiety i certyfikaty. Nie ułatwia to oceny i ewaluacji naszych dostawców lub klientów pod kątem zrównoważonego rozwoju.
- Bardzo trudno jest śledzić i znać różne przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

- Często nie jest jasne, jak porównać własne wyniki z innymi firmami z branży.

- Pojawiają się też pytania "Jak mogę usprawnić działalność?", "Jak mogę rejestrować postępy?".

- Trudności w udowodnieniu trwałości przedsiębiorstwa. Aby maksymalnie ułatwić to naszym klientom i dostawcom, korzystamy z usług EcoVadis. Ale czym właściwie jest EcoVadis?

Czym jest EcoVadis?

2007 był EcoVadis założona w Paryżu i jest najbardziej zaufanym na świecie dostawcą Oceny trwałości dla firm wszystkich rozmiarów i sektorów. EcoVadis podejmuje się ogromnie trudnego zadania oceny setek potencjalnych dostawców z różnych sektorów i regionów. Bo każdy region ma swoje przepisy, języki, branże, ma swoje własne etykiety i certyfikaty. Klienci też mają swoje ankiety i często nie otrzymujesz informacji zwrotnej ani nie masz możliwości porównania się z innymi konkurentami.

EcoVadis rozwiązuje dokładnie ten problem dzięki własnej platformie internetowej, jednolitej karcie wyników, czyli przeglądowi ocen ze wszystkimi wynikami, oraz narzędziom, które służą do doskonalenia. Na przykład, karta wyników może być udostępniona potencjalnym partnerom biznesowym i mogą oni zobaczyć, co firmy robią w zakresie zrównoważonego rozwoju i jak to się ma do innych firm. Tym samym nabywcy dysponują narzędziem do oceny dostawców pod kątem 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju.
Ocena ta jest możliwa dzięki 7 wskaźnikom zarządzania w 21 kryteriach zrównoważonego rozwoju w 4 obszarach tematycznych.
Ponadto EcoVadis zawsze wymaga aktualnych i oficjalnych dokumentów, które służą jako wiarygodne elementy systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem firmy. Do oceny mogą być przedstawione na przykład raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju, polityki, procedury, certyfikaty i materiały ćwiczeniowe. Dzięki temu zawsze mamy pewność, że firmy potwierdzają to, co napisały.

Te 7 zasad EcoVadis musi być zawsze przestrzegane:

- Oparte na dowodach
- Branża, lokalizacja i wielkość mają znaczenie
- Dywersyfikacja źródeł
- Technologia jest koniecznością
- Ocena przez międzynarodowych ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju
- Identyfikowalność i przejrzystość
- Doskonałość poprzez ciągłe doskonalenie

Te 4 obszary tematyczne są dalej podzielone na 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju:

Środowisko

- Działalność gospodarcza
- Zużycie energii i gazy cieplarniane
- Woda
- Różnorodność biologiczna
- Zanieczyszczenia lokalne i przypadkowe
- Surowce, chemikalia i odpady

Produkty

- Zastosowanie produktu
- Koniec życia produktu
- Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
- Usługi środowiskowe i rzecznictwo
- Praca i prawa człowieka

Zasoby ludzkie

- Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
- Warunki pracy
- Dialog społeczny
- Zarządzanie karierą i szkolenia

Prawa człowieka

- Praca dzieci, praca przymusowa i handel ludźmi
- Różnorodność, dyskryminacja i molestowanie
- Prawa człowieka w odniesieniu do interesariuszy zewnętrznych

Etyka

- Korupcja
- Praktyki antykonkurencyjne
- Odpowiedzialne zarządzanie informacjami
- Zrównoważone zamówienia publiczne
- Praktyki środowiskowe dostawców
- Praktyki społeczne dostawców

W skrócie:

Ochrona środowiska jest i pozostaje jedną z naszych głównych kwestii.