HET OPBOUWEN EN ONDERHOUDEN VAN STERKE RELATIES

"We willen dat elke klant die onderdelen bij ons koopt, een goed gevoel heeft. Ons doel is verantwoorde producten die zonder loondumping en kinderarbeid onder westerse arbeidsomstandigheden tot stand komen," zegt proroll-directeur Stefan Fornahl; "we zijn er trots op dat we onze goede marktpositie eerlijk en fair hebben bereikt."

Martin Kretzer, Head of Operations bij proroll, heeft zojuist verslag uitgebracht over de indrukken van zijn recente reis naar China en Hong Kong. Want proroll brieft en controleert ook regelmatig zijn buitenlandse partners en leveranciers.

Martin Kretzer: "Wij investeren veel in de relatie met onze leveranciers, die wij als onze partners beschouwen. Daarbij is het belangrijk dat wij de tijd nemen om onze ideeën over eerlijke productie duidelijk uit te leggen."

In de eerste plaats moet ter plaatse - bijvoorbeeld in het verre China - een basiskennis van de bekommernissen van proroll worden gecreëerd, van waaruit vervolgens de eigen bewustwording van de partner kan groeien.

Link

PROROLL BEZOEKT ZIJN PARTNERS IN HET BUITENLAND

Persoonlijke bezoeken bieden hiertoe vele goede mogelijkheden. Zodra met succes over de prijzen is onderhandeld en de produktiedetails zijn overeengekomen, nemen de mensen van proroll altijd een kijkje naar de werkomstandigheden van de werknemers ter plaatse. Zij zorgen ervoor dat alle producten die ooit het proroll-label zullen dragen, eerlijk worden geproduceerd. Dit zijn belangrijke aandachtspunten die vanaf het begin deel hebben uitgemaakt van de filosofie van de onderneming. Want proroll staat ook voor zijn sociale verantwoordelijkheid - en verwacht van zijn leveranciers dat zij bepaalde richtlijnen volgen. Daartoe behoren het betalen van passende lonen, het garanderen dat werknemers redelijke uren werken en ook fundamentele aandacht voor het milieu.

HET OPBOUWEN EN ONDERHOUDEN VAN STERKE RELATIES

Natuurlijk kunnen de hoge normen die in Duitsland of in de EU gelden, en die soms al tientallen jaren worden bevochten, niet zonder meer op de hele wereld worden toegepast. Maar een gedragscode op basis van gemeenschappelijke, elementaire waarden geldt voor alle partners. Bij proroll heeft de nadruk nooit gelegen op de laagste prijzen "ongeacht de verliezen". Stefan Fornahl is er zeker van dat zijn klanten deze waarden begrijpen en zelf kunnen onderschrijven: "Uiteindelijk zijn de ethische normen die wij aan de productie van onze componenten stellen ook een positief kwaliteitszegel voor de meubelen die onze klanten ermee bouwen. Een van de eisen die proroll aan zijn partners stelt zijn deze punten:

  • geen kinderarbeid
  • gezonde werkplek
  • veilige productieomgeving
  • passende vergoeding
  • eerlijke werktijden
  • Rekening houden met het milieu

Bij de partner Nan Jiin in Dongguan, een belangrijke industriestad in de Parelrivierdelta in de Chinese provincie Guangdong, werd Martin Kretzer met Aziatische vreugde ontvangen en was hij een graag geziene gast.

Nan Jiin vervaardigt diverse metalen onderdelen met gereedschap van proroll, waaronder talrijke voetkruisen. De verwerking van aluminium onderdelen heeft een lange traditie in China en het niveau van het vakmanschap bij de produktie van proroll produkten is navenant hoog. De werknemers werken in goed verlichte werkplaatsen, krijgen van het bedrijf passende werkkleding en worden eerlijk betaald voor hun flexibele werktijden in een drieploegendienst.

Als meer en meer westerse klanten aandacht besteden aan ethische grondregels, kunnen zij samen de leefsituatie van werknemers in het buitenland verbeteren.

In onze productievestigingen zien wij persoonlijk toe op de naleving van onze leidende beginselen.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID GAAT DOOR !

SINDS EEN VIERTIENDE EEUW bestaan wij in een sterk concurrerende markt. Het maakt ons trots dat wij onze marktpositie op eerlijke en rechtvaardige wijze hebben bereikt. Wij staan voor onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid en verwachten van onze leveranciers dat zij zich ook aan bepaalde richtlijnen houden. Daartoe behoren onder meer passende lonen en redelijke arbeidstijden. Wij bezoeken onze leveranciers regelmatig en kijken niet alleen naar de kwaliteit van de producten, maar ook naar de arbeidsomstandigheden van de werknemers.